Ανάλυση ημιποσοτικών μετρήσεων σε τομογραφικές μελέτες εγκεφάλου με Ι-123: μελέτη σε ομοίωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758649 253 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κατσίβα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Σιούντας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΑΠΘ
Αργύριος Δούμας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΑΠΘ
Εμμανουήλ Παπαναστασίου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση ημιποσοτικών μετρήσεων σε τομογραφικές μελέτες εγκεφάλου με Ι-123: μελέτη σε ομοίωμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση ημιποσοτικών μετρήσεων σε τομογραφικές μελέτες εγκεφάλου με Ι-123: μελέτη σε ομοίωμα
Περίληψη:
Μια από τις διαγνωστικές εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής είναι η μελέτη των μεταφορέων της ντοπαμίνης στους προσυναπτικούς νευρώνες του ραβδωτού σώματος του εγκεφάλου (DaTSCAN ή Ioflupane–I123-FP-CIT). Η εξέταση αυτή είναι συνήθως η μέθοδος εκλογής για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της Ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson. Πέρα από την οπτική αξιολόγηση των εικόνων από τον πυρηνικό ιατρό, η διάγνωση βασίζεται και σε ημιποσοτικές μετρήσεις που γίνονται στις λαμβανόμενες τομογραφικές εικόνες του εγκεφάλου και πιο συγκεκριμένα στο λόγο ειδικής πρόσληψης ή Specific Binding Ratio(SBR).
Ο σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της μεταβολής του λόγου ειδικής πρόσληψης, SBR, με τη μεταβολή των συνθηκών λήψης και επεξεργασίας των εικόνων, δηλαδή της περιοχής ενδιαφέροντος ή Region Of Interest (ROI), του αλγορίθμου ανακατασκευής και των παραμέτρων που ορίζονται σε αυτόν, της εφαρμογής ή όχι διόρθωσης σκέδασης, του χρησιμοποιούμενου κατευθυντήρα και της ακτίνας περιστροφής στην οποία πραγματοποιήθηκε η λήψη. Η ακτίνα περιστροφής παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, διότι στην κλινική πράξη είναι αρκετά πιθανό η λήψη να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί στις τιμές που προτείνονται από το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο (11-15cm), λόγω σωματομετρικών χαρακτηριστικών του ασθενή ή αισθήματος πανικού, λόγω κλειστοφοβίας.
Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων κατασκευάστηκαν δύο απλοϊκά ομοιώματα εγκεφάλου, το ένα από τα οποία προσομοίαζε φυσιολογικό εξεταζόμενο, ενώ το άλλο παθολογικό. Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν στην τομογραφική γ-camera διπλής κεφαλής General Electric Discovery NM 630, για τέσσερεις διαφορετικές ακτίνες περιστροφής (12, 16, 20 και 24 cm) και χρησιμοποιήθηκαν δύο κατευθυντήρες παραλλήλων οπών (LEHR και MEGP). Λήφθηκαν εικόνες χωρίς διόρθωση σκέδασης, με διόρθωση διπλού ενεργειακού παραθύρου (Dual Energy Window – DEW) και τριπλού ενεργειακού παραθύρου (Triple Energy Window – TEW). Για την ανακατασκευή των εικόνων εφαρμόστηκαν δύο αλγόριθμοι (FBP και OSEM). Σε όλες τις ανακατασκευές έγινε διόρθωση της εξασθένισης των φωτονίων με τη μέθοδο Chang.
Παρατηρήθηκε ότι οι ημιποσοτικές μετρήσεις επηρεάζονται σημαντικά από τις παραμέτρους λήψης και επεξεργασίας της εικόνας. Η εφαρμογή διόρθωσης σκέδασης επέφερε αύξηση του SBR από 10% έως 70% ανάλογα με την ακτίνα περιστροφής και το χρησιμοποιούμενο κατευθυντήρα. Επιπλέον με την εφαρμογή διόρθωσης σκέδασης η ανάκτηση του πραγματικού λόγου ήταν υψηλότερη και έφτασε έως το 60%.
Όσον αφορά την ακτίνα περιστροφής υπολογίστηκε ένας παράγοντας διόρθωσης, ο οποίος προτείνεται να εφαρμόζεται, όταν οι λήψεις δεν είναι δυνατό να πραγματοποιούνται στις προτεινόμενες από το πρωτόκολλο ακτίνες περιστροφής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ημιποσοτικές μετρήσεις, Εγκέφαλος, Ι-123, Ομοίωμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
17
Αριθμός σελίδων:
124

Κατσίβα Χριστίνα - Διπλωματική.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.