Η Σύμβαση Παραχώρησης και η Επέμβαση του Δημοσίου στην Διάρρηξη του Συμβατικού Δεσμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758657 215 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χατζηκωνσταντίνου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1. Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
2. Αριστείδης Χιωτέλλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
3. Θεόδωρος Λύτρας, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Σύμβαση Παραχώρησης και η Επέμβαση του Δημοσίου στην Διάρρηξη του Συμβατικού Δεσμού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Σύμβαση Παραχώρησης και η Επέμβαση του Δημοσίου στην Διάρρηξη του Συμβατικού Δεσμού
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη της νομικής φύσης της σύμβασης παραχώρησης υπό το φως της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/23/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν.4413/2016, καθώς και στα δικαιώματα του παραχωρησιούχου/ ιδιώτη σε περίπτωση παραβίασης των συμβατικών όρων από τον αναθέτοντα φορέα, ήτοι το Δημόσιο. Αναλυτικότερα στην παρούσα μελέτη αναλύεται α) η έννοια της διοικητικής σύμβασης και η διάκρισή της από τις δημόσιες συμβάσεις, β) η έννοια της σύμβασης παραχώρησης ως μορφή της διοικητικής σύμβασης, όπως η έννοια αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν.4413/2016, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της, όπως i) η μετακύλιση του λειτουργικού κινδύνου στον ιδιώτη/επενδυτή και ii) η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης με νόμο, γ) οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την μορφή αυτή συμβάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της αναλογικότητας. Εν συνεχεία αναλύεται η νομική φύση της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με τη κρατούσα στη θεωρία και νομολογία άποψη και παρατίθενται επιχειρήματα υπέρ της ιδιωτικής φύσης της σύμβασης παραχώρησης και τα οποία συνηγορούν υπέρ της εφαρμογής των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις. Περαιτέρω αναλύεται εκτενώς το βασικό μέρος της εργασίας, ήτοι η επέμβαση του δημοσίου στον συμβατικό δεσμό (άμεση και έμμεση επέμβαση) και τα δικαιώματα του παραχωρησιούχου/ιδιώτη σε περίπτωση που το Δημόσιο με την ιδιότητα του ως αναθέτουσα αρχή επέμβει στο συμβατικό δεσμό δημιουργώντας οικονομική ανισορροπία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται και η περίπτωση της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών στη σύμβαση παραχώρησης καθώς και ο διπλός ρόλος του δημοσίου, ήτοι ως κυρίαρχο μέρος (imperium) και ως αντισυμβαλλόμενο μέρος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Σύμβαση Παραχώρησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
31
Αριθμός σελίδων:
52
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΕΣΜΟΥ.pdf (704 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο