Σχεδιασμός φαρμάκων με τη χρήση μορίων-θραυσμάτων για τον επιγενετικό στόχο PB1A5

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758818 36 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ρούτση Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μικρός Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός φαρμάκων με τη χρήση μορίων-θραυσμάτων για τον επιγενετικό στόχο PB1A5
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός φαρμάκων με τη χρήση μορίων-θραυσμάτων για τον επιγενετικό στόχο PB1A5
Περίληψη:
Έγινε μελέτη σχεδιασμού φαρμάκων με υπολογιστικά εργαλεία στην πρωτεΐνη PB1A5, η οποία αποτελεί επιγενετικό στόχο. Δημιουργήθηκε μια βιβλιοθήκη από μικρά μόρια και έγιναν σαρώσεις των μικρών μορίων στην πρωτεΐνη και βιοφυσικές μεθόδους (DSF, STD-NMR). Έγινε απόπειρα συγκρυστάλλωσης ενός μικρού μορίου με την PB1A5 και ακολούθησαν μελέτες μοριακής δυναμικής για την εύρεση ενός μοντέλου της πρόσδεσης του μικρού μορίου στην πρωτεΐνη. Τέλος σαρώθηκαν άλλα ανάλογα με το σκελετό του μικρού αυτού μορίου με σκοπό την εύρεση ενός αναλόγου με μεγαλύτερη συγγένεια για το μοριακό στόχο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σχεδιασμός φαρμάκων, επιγενετική
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
122

master_Fragment_based_drug_design_2018.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-05-29.