«Ψηφιακά Παιχνίδια για τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Αξιολόγηση και Αποθετήριο»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758873 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσώνη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γκούσκος Δημήτρης, Επικ. Καθηγητής,Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ
Βασίλης Τσελφές, Oμότιμος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Ψηφιακά Παιχνίδια για τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Αξιολόγηση και Αποθετήριο»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Ψηφιακά Παιχνίδια για τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Αξιολόγηση και Αποθετήριο»
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συγκέντρωση και η αξιολόγηση
Ψηφιακών Παιχνιδιών που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες και μπορούν να
αξιοποιηθούν στο νηπιαγωγείο. Η αξιολόγηση των παιχνιδιών αφορά την ηλικιακή
καταλληλότητα και την κοινωνική μη καταλληλότητα, την διασκεδαστικότητα και
την παικτικότητα. Για την αξιολόγηση των Ψηφιακών Παιχνιδιών ακολουθούνται
τρία στάδια: 1. Αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του προτύπου PEGI και τα κριτήρια
επιλογής του έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ, 2. Αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια παικτικότητας
των LAITINEN et.al και 3. Αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς με συμπλήρωση
ερωτηματολογίων. Τα δυο πρώτα στάδια πραγματοποιούνται με βάση την
θεωρητικά πλαισιωμένη υποκειμενική άποψη, τις γνώσεις και τις εμπειρίες της
ερευνήτριας. Το τρίτο στάδιο πραγματοποιείται προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή
όχι τα προηγούμενα στάδια της έρευνας. Αρχικά, συγκεντρώθηκαν 167 παιχνίδια εκ
των οποίων πέρασαν το πρώτο στάδιο της έρευνας τα 107. Μετά το δεύτερο στάδιο
αξιολόγησης, συγκεντρώθηκαν 53 παιχνίδια, τα οποία αξιολόγηθηκαν από τους
νηπιαγωγούς.Το τελικό απόθεμα που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει 18 ψηφιακά
παιχνίδια που κρίθηκαν κατάλληλα και αξιοποιήσιμα για την εκπαιδευτική
διαδικασία και για περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος, προτείνονται 2 διδακτικά σενάρια
αξιοποίησης 2 Ψηφιακών Παιχνιδιών του αποθέματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακά παιχνίδια, φυσικές επιστήμες, νηπιαγωγείο, ΝΠΣ 2011, επιστημονικός εγγραματισμός
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
213

FE.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.