Ενδοοοικογενειακή βία και Συμβουλευτική γυναικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758929 254 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χριστίδη Ευγενία-Αργυρώ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κανδυλάκη Αγάπη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδοοοικογενειακή βία και Συμβουλευτική γυναικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενδοοοικογενειακή βία και Συμβουλευτική γυναικών
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και την διαδικασία συμβουλευτικής των γυναικών, που την βιώνουν.
Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται κάθε είδους σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του θύματος από τον πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο, καθώς και από μέλη της οικογένειάς του. Η βία μέσα στην οικογένεια μπορεί να εμφανίζεται με μορφές όπως είναι η ψυχολογική βία, η οικονομική εκμετάλλευση, η σωματική και η σεξουαλική κακοποίηση συχνά από την πλευρά του συζύγου προς την γυναίκα.
Σχετικά με την συμβουλευτική διαδικασία, οι συμβουλευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την υποστήριξη των γυναικών που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία είναι η φεμινιστική, η γνωσιακή-συμπεριφοριστική συμβουλευτική και η συμβουλευτική ζεύγους. Η εν λόγω έρευνα, υιοθετεί την φεμινιστική συμβουλευτική, καθώς αποτελεί μία προσέγγιση, η οποία μελετά σφαιρικά το θέμα της βίας και της κακοποίησης. Το τοποθετεί σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, μελετώντας θέματα ανισότητας των σχέσεων, μέσα από μία οπτική ελέγχου και χειραγώγησης της γυναίκας από τον σύζυγο/σύντροφο.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη της γνώσης και της εμπειρίας των συμβούλων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που εργάζονται σε συμβουλευτικά κέντρα κακοποιημένων γυναικών, μέσα από το ‘λόγο’ τους. Από την εμπειρία των συμβούλων, περιγράφεται το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας (ενδείξεις και πορεία βίας, εξήγηση φαινομένου, επιπτώσεις) και η συμβουλευτική διαδικασία των γυναικών (οι στόχοι, οι λειτουργίες της, οι τεχνικές και ο ρόλος των συμβούλων) που υφίστανται κακοποίηση.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική θεματική ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε από συνεντεύξεις συμβούλων ψυχικής υγείας. Η αποκωδικοποίηση των λεγομενών τους, οδήγησε στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων και στην συνέχεια, στην ανάλυσή τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση ορισμένων συμπερασμάτων σχετικά με τα ερευνητικά πορίσματα.
Λέξεις-κλειδιά:
κακοποιημένη γυναίκα, ενδοοικογενειακή βία, σύζυγος-θύτης, συμβουλευτική διαδικασία, φεμινιστική συμβουλευτική, γνωσιακή συμπεριφοριστική συμβουλευτική, συμβουλευτική ζεύγους.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
90
Ενδοοικογενειακή βία και συμβουλευτική γυναικών.pdf (983 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο