Μελέτη της συχνότητας και του βαθμού δυσλειτουργίας του Στοματογναθικού συστήματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασιών κεφαλής - τραχήλου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759344 338 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καλούμενος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχαήλ Τζάκης, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Βύρωνας Δρούκας, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Ψάρρας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της συχνότητας και του βαθμού δυσλειτουργίας του Στοματογναθικού συστήματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασιών κεφαλής - τραχήλου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της συχνότητας και του βαθμού δυσλειτουργίας του Στοματογναθικού συστήματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασιών κεφαλής - τραχήλου.
Περίληψη:
Ο καρκίνος (Ca) είναι μια επικίνδυνη, με αυξανόμενο επιπολασμό τις τελευταίες δεκαετίες. Η εντόπιση δε στην περιοχή κεφαλής – τραχήλου καταλαμβάνει την 8η θέση από πλευράς συχνότητας των καρκίνων συνολικά. Οι βασικές θεραπευτικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση του Ca, είναι η χειρουργική αφαίρεση, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται συνδυασμός τους, σε εξατομικευμένο πάντα θεραπευτικό σχήμα. Οι θεραπείες αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες ακολουθούν σε άλλοτε άλλο βαθμό και πολλές φορές μπορεί να είναι αρκετά δυσάρεστες και να φτάσουν μέχρι τη δημιουργία αναπηρίας. Αναφέρεται ότι την ακτινοθεραπεία κεφαλής - τραχήλου, ακολουθούν παρενέργειες, όπως ξηροστομία, εκτεταμένες και συνεχείς βλεννογονίτιδες - στοματίτιδες, ενώ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα συνήθως παρουσιάζουν και Τρισμό. Παρακάτω εξετάζονται βιβλιογραφικά οι τομείς : stress σε σχέση με τη δυσλειτουργία του ΣΓΣ, stress σε σχέση με τις νεοπλασίες και τη χημειοθεραπεία, η δυσλειτουργία του ΣΓΣ σε σχέση με τις νεοπλασίες και την αντιμετώπισή τους. Από την ανασκόπηση, τίθεται η υπόθεση εργασίας, ότι λόγω της θετικής συσχέτιση της εμφάνισης δυσλειτουργίας του Σ.Γ.Σ. με την ύπαρξη “stress”, αλλά και το ότι πολλές από τις παρενέργειες των θεραπευτικών μεθόδων προκαλούν ή/και αποτελούν δυσλειτουργία, αναμένεται να βρεθεί μεγαλύτερο ποσοστό δυσλειτουργίας στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν κάποια νεοπλασία με ακτινοθεραπεία, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι καλό να ενημερώνονται οι ασθενείς για την αναμενόμενη δυσλειτουργία του ΣΓΣ ώστε να προσθέσουν στη θεραπεία τους την αντιμετώπισή της και να την προγραμματίζουν εγκαίρως.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος κεφαλής- τραχήλου, Δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος, ΚρΓΔ και Ακτινοθεραπεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
75
Καλούμενος Κ., - ΚΑΣΠ - κατάθεση διπλωματικής.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο