Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων στην ΣΤ' τάξη του Δημοτικού σχολείου, με την αξιοποίηση μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759363 813 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπόνου Αντωνία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξης Κόκκος , Kαθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων , Ε.Α.Π.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων στην ΣΤ' τάξη του Δημοτικού σχολείου, με την αξιοποίηση μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων στην ΣΤ' τάξη του Δημοτικού σχολείου με την αξιοποίηση μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων
Περίληψη:
Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας, που περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους θεωρητικούς που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα της κριτικής σκέψης τόσο στα παιδιά όσο και στους ενηλίκους. Ακολουθεί η μεθοδολογία έρευνας, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά, ο τρόπος συλλογής των δεδομένων καθώς και η μέθοδος ταξινόμησή τους. Το τελευταίο μέρος αποτελεί την έρευνα, όπου περιγράφεται λεπτομερώς κάθε βήμα που ακολουθήσαμε κατά την διεξαγωγή της και στη κατακλείδα της όλης προσπάθειας βρίσκονται τα τελικά συμπεράσματα και η συζήτηση.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους παρουσιάζεται η θεωρία του Piaget σχετικά με τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης και κυρίως στεκόμαστε στα δύο τελευταία στάδια που είναι της συγκεκριμένης Λογικής σκέψης και της Τυπικής -Λογικής σκέψης που μας ενδιαφέρουν ως επί το πλείστον. Εστιάζουμε κυρίως στα όσα αναφέρει ο Piaget για την κριτική σκέψη των μαθητών από τα 10 -12 έτη και πάνω.
Στη δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στον Knud Illeris και τις απόψεις που διατυπώνει σε σχέση με την απόκτηση σταθερής ταυτότητας καθώς και την ανάπτυξη του στοχασμού στους εφήβους και τους νέους ανθρώπους.
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης του Jack Mezirow που είναι βασική στην παρούσα εργασία, διότι αυτό που θέλουμε να δούμε στην ουσία είναι, αν η μετασχηματίζουσα μάθηση μπορεί να εφαρμοστεί σε εφήβους. Κυρίως επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με τους παραπάνω θεωρητικό το ερώτημα που αναφέραμε προηγούμενα για το αν οι μαθητές στην ηλικία των 12 χρόνων μπορούν να αποκτήσουν ένα είδος «στοχαστικής» σκέψης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Joanna Hayens, η οποία κάνει φιλοσοφία με μικρά παιδιά και θεωρούμε πως οι ιδέες της μπορούν να προσφέρουν βοήθεια στην παρούσα έρευνα κυρίως κατά τη διδακτική πράξη.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους γίνεται λόγος για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι τέχνες στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. Στην έρευνα μας θα προσπαθήσουμε μέσα από πίνακες ζωγραφικής, λογοτεχνικά έργα, ποιήματα και ταινίες να μετασχηματίσουμε τις απόψεις των μαθητών.
Συνεπώς, αποσαφηνίζουμε τον όρο κριτική σκέψη, σχολιάζουμε, πως τον ορίζουν σημαντικοί παιδαγωγοί στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης, και εξηγούμε με ποια έννοια θα τον χρησιμοποιήσουμε εμείς στη παρούσα εργασία.
Τέλος, παρουσιάζονται εκτενώς οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα μας, για το μετασχηματισμό των ιδεών των μαθητών οι οποίες είναι: α) Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία και β) Μετασχηματισμός δυσλειτουργικών αντιλήψεων: Διδακτική μέθοδος για το σχολείο και την εκπαίδευση ενηλίκων του καθηγητή Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ. Αλέξη Κόκκου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το θεωρητικό μέρος της εργασίας.
Στη συνέχεια, ακολουθεί το δεύτερο μέρος που αποτελείται από την μεθοδολογία της έρευνας. Αρχικά παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και τους περιορισμούς που πρέπει να έχει μία έρευνα. Έπειτα, ακολουθεί η κλίμακα την οποία κατασκευάσαμε για να ταξινομήσουμε και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις απαντήσεις των μαθητών.
Στο τρίτο μέρος περιγράφονται λεπτομερώς τα στάδια και η εξέλιξη της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα χωρίζεται σε 10 κεφάλαια, όπου κάθε κεφάλαιο αποτελεί μία ξεχωριστή διδασκαλία. Η κάθε διδασκαλία περιλαμβάνει: το σχεδιασμό, τους στόχους, την αρχική παρουσίαση και τα αποτελέσματα κάθε διδασκαλίας (τι πραγματικά συνέβη). Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα - συμπεράσματα καθώς και μία γενικότερη συζήτηση για το θέμα που ερευνήσαμε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, Μετασχηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων/ διδακτική μέθοδος για το σχολείο και την εκπαίδευση ενηλίκων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
172

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.