Η Σχέση μεταξύ της Οικονομικής Δυσπραγίας και των Συγκρούσεων Γονιών – Εφήβων και της Αυτονομίας με την Ψυχική Υγεία των Εφήβων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763398 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ράπτης Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχοδιαγνωστικής, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παυλόπουλος Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Τάνταρος Σπύρος, Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας ,Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Σχέση μεταξύ της Οικονομικής Δυσπραγίας και των Συγκρούσεων Γονιών – Εφήβων και της Αυτονομίας με την Ψυχική Υγεία των Εφήβων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Σχέση μεταξύ της Οικονομικής Δυσπραγίας και των Συγκρούσεων Γονιών – Εφήβων και της Αυτονομίας με την Ψυχική Υγεία των Εφήβων
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό την συγχρονική διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην οικονομική δυσπραγία και τη ψυχική υγεία των εφήβων, καθώς και του ρόλου των συγκρούσεων ανάμεσα στους γονείς και τους εφήβους και της αυτονομίας που προέρχεται από τους γονείς σε αυτή. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εργασία έχει στόχο την διερεύνηση των παρακάτω ερωτημάτων: (α) αν η οικονομική δυσπραγία συνιστά παράγοντα επικινδυνότητας για την ψυχική υγεία, (β) αν οι οικογενειακές μεταβλητές (αυτονομία από τον πατέρα, αυτονομία από την μητέρα, συχνότητα συγκρούσεων) αποτελούν προωθητικό ή προστατευτικό παράγοντα απέναντι στην οικονομική δυσπραγία, σε σχέση με την ψυχική υγεία των εφήβων. Το δείγμα αποτέλεσαν 383 έφηβοι (52,5% αγόρια και 47,5 κορίτσια) από την Ελλάδα, οι οποίοι φοιτούσαν στην Β' τάξη 14 Γυμνασίων της Αττικής.
Η οικονομική δυσπραγία της οικογένειας των εφήβων μετρήθηκε με το Ερωτηματολόγιο Οικονομικής Δυσπραγίας των Lempers, Clark-Lempers και Simons (1989). Η εξέταση της αυτονομίας πραγματοποιήθηκε με την χρήση του Ερωτηματολογίου Εκχώρησης Αυτονομίας (Autonomy Granting Scale) (Sessa & Steinberg 1991, όπως αναφέρεται στο Bush και συν., 2002), ενώ για την συχνότητα των συγκρούσεων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Parent-Adolescent Conflicts(A.St.R.A) (Motti-Stefanidi et al., 2011). Για την αξιολόγηση των συναισθηματικών συμπτωμάτων και άγχους χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα Συμπτωμάτων συναισθήματος από το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (ΕΔΔ; Strengths and Difficulties Questionnaire [SDQ]) των Goodman, Meltzer και Bailey (1998), ενώ για την αξιολόγηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας χρησιμοποιήθηκε η προσαρμοσμένη Κλίμακα της Κατάθλιψης (Depression Scale- DEPS) των Salokangas, Poutanen και Stengârd (1995).
Γενικά, τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ότι η οικονομική δυσπραγία αποτελεί δυνάμει παράγοντα επικινδυνότητας, ενώ κάθε μία από τις οικογενειακές μεταβλητές λειτουργεί ως δυνάμει προωθητικός, αλλά όχι ως προστατευτικός, παράγοντας, για τις υπό μελέτη διαστάσεις της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τέλος, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, βρέθηκαν σημαντικές διαφυλικές διαφορές ως προς τα καταθλιπτικά συμπτώματα και τα συμπτώματα συναισθήματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
οικονομική δυσπραγία, αυτονομία, συχνότητα συγκρούσεων, ψυχική υγεία, καταθλιπτικά συμπτώματα, συμπτώματα συναισθήματος, εφηβεία.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
164
Αριθμός σελίδων:
112
Διπλωματική Εργασία - Ράπτης Αναστάσιος.pdf (821 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο