Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών στο Βυζάντιο κατά τον 11ο αιώνα. Το Πόνημα ιατρικόν του Μιχαήλ Ψελλού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2765416 333 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπασαραντοπούλου Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Πολέμης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Σοφία Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών στο Βυζάντιο κατά τον 11ο αιώνα. Το Πόνημα ιατρικόν του Μιχαήλ Ψελλού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών στο Βυζάντιο κατά τον 11ο αιώνα. Το Πόνημα ιατρικόν του Μιχαήλ Ψελλού
Περίληψη:
Απευθυνόμενος στο λόγιο ακροατήριό του, ο Ψελλός φιλοδοξεί να μεταδώσει σε 1374 ιαμβικούς στίχους βασικές γνώσεις περί ιατρικής που αφορούν τη διατροφή και τις διάφορες παθήσεις που προσβάλλουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Καθώς η Ιατρική αποτέλεσε μέρος της "ανώτερης παιδείας" και της εγκυκλοπαιδικής του μόρφωσης, όχι όμως και επαγγελματική ενασχόληση, δεν μεταφέρει τις γνώσεις του ως αποτέλεσμα της ιατρικής του εμπειρίας αλλά ως καρπό μελέτης της παραδομένης μέχρι τότε ιατρικής γραμματείας ξεκινώντας από τον Γαληνό και συνεχίζοντας με τους επιγόνους του (Ορειβάσιο, Παλλάδιο, Αέτιο, Αλέξανδρο από τις Τράλλεις, Θεόφιλο Πρωτοσπαθάριο, Στέφανο Αλεξανδρείας ή Αθηναίο και κυρίως τον Παύλο Αιγινήτη). Επιλέγει, μάλιστα, τον στίχο, επειδή αυτός εξυπηρεί τον διδακτικό στόχο του εγχειρήματός του και διευκολύνει, πιθανόν, την πρόσληψη της νέας γνώσης από το ακροατήριό του˙ τον ίδιο τρόπο, άλλωστε, έχει επιλέξει και για τη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων (γραμματική, ρητορική, δίκαιο).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Ιατρική, Βυζάντιο, Ψελλός, ασθένειες, θεραπεία, διδακτική ποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
99
Αριθμός σελίδων:
96

Πόνημα Ιατρικόν Ψελλός.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.