Η Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη των νηπίων: Απόψεις και Πρακτικές νηπιαγωγών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766581 159 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπιλίση Πηνελόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλλιρρόη Παπαδοπούλου
Επίκουρη καθηγήτρια : Τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη των νηπίων: Απόψεις και Πρακτικές νηπιαγωγών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη των νηπίων: Απόψεις και Πρακτικές νηπιαγωγών
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Συμβουλευτική ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία» και πραγματεύεται την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων υπό το πρίσμα δώδεκα νηπιαγωγών που εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των απόψεων, στάσεων και εμπειριών των νηπιαγωγών αναφορικά με την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων. Ακόμη, η έρευνα αποσκοπεί στην διερεύνηση των πρακτικών που υιοθετούν οι νηπιαγωγοί για την προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών τους, στην ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ρόλου τους, των δυσκολιών και τον τρόπο διαχείρισης αυτών, καθώς και των αναγκών και προτάσεών τους για ένα αποτελεσματικότερο νηπιαγωγείο προς αυτή την κατεύθυνση.
Από τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με τις νηπιαγωγούς προέκυψαν ερευνητικά δεδομένα η ανάλυση των οποίων έγινε με ποιοτική θεματική ανάλυση. Όσον αφορά τα ευρήματα της έρευνας, μείζονος σημασίας αναδείχθηκε η επιρροή των γονέων όχι μόνο στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων αλλά και στις σχέσεις με τις νηπιαγωγούς. Ακόμη, μέσα από τον «λόγο» των εκπαιδευτικών αναδύθηκαν σημαντικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου, οι προκλήσεις που οι ίδιες αντιμετωπίζουν και καλούνται να διαχειριστούν, η ανάγκη τους για υποστηρικτικό πλαίσιο καθώς και για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη με απαραίτητη εφαρμογή της συμβουλευτικής σε αυτή τη διαδικασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, πρακτικές, νηπιαγωγοί, νήπια-παιδιά, γονείς, κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
151
Διπλωματική Εργασία Πηνελόπη Μπιλίση.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο