Η Συμβουλευτική Ομηλίκων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Απόψεις και εμπειρίες των εθελοντών Συμβούλων Ομηλίκων ενός Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767897 789 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κιουτσούκη Ευγενία-Ευθυμία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαδοπούλου Καλλιρρόη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Μαλικιώση-Λοϊζου Μαρία, Ομότιμη καθηγήτρια,ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Κανδυλάκη Αγάπη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Συμβουλευτική Ομηλίκων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Απόψεις και εμπειρίες των εθελοντών Συμβούλων Ομηλίκων ενός Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Συμβουλευτική Ομηλίκων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Απόψεις και εμπειρίες των εθελοντών Συμβούλων Ομηλίκων ενός Συμβουλευτικού Κέντρου Ομηλίκων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:
Η εν λόγω διπλωματική έρευνα αφορά στη γνωριμία με τη Συμβουλευτική Ομηλίκων, όπως αυτή εφαρμόζεται στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τη ματιά και τα βιώματα των εθελοντών Συμβούλων Ομηλίκων ενός Συμβουλευτικού Κέντρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η παρακάτω εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό, τα οποία περιλαμβάνουν αντίστοιχα, βασικά στοιχεία για τη συμβουλευτική και τη συμβουλευτική ομηλίκων, το θεωρητικό υπόβαθρο του εν λόγω κλάδου, την εμφάνιση του στο χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε αυτόν της Τριτοβάθμιας βαθμίδας, ενώ στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται ο σκοπός και η μεθοδολογία της έρευνας, ο γενικότερος σχεδιασμός της, αλλά και αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων της. Τέλος, πραγματοποιείται η σύνδεση των ευρημάτων με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και προκύπτουν κάποια συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Συμβουλευτική Ομηλίκων, Εθελοντές Σύμβουλοι Ομηλίκων, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Συμβουλευτικό Κέντρο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
122