Σύγκριση της ακρίβειας κατασκευής εκμαγείου εργασίας εμφυτευμάτων με δύο αποτυπωτικά υλικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768007 208 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τσιγάρου Σπυριδούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στέφανος Κούρτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Νικόλαος Πολυχρονάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Ίλεια Ρούσσου, Λέκτορας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση της ακρίβειας κατασκευής εκμαγείου εργασίας εμφυτευμάτων με δύο αποτυπωτικά υλικά
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγκριση της ακρίβειας κατασκευής εκμαγείου εργασίας εμφυτευμάτων με δύο αποτυπωτικά υλικά
Περίληψη:
Εισαγωγή
Η χρήση των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων έχει αποδειχθεί επιτυχής στην αποκατάσταση ασθενών με μερική ή ολική νωδότητα. Προκειμένου να έχει μακροβιότητα μία επιεμφυτευματική αποκατάσταση , είναι απαραίτητο να εφαρμόζει παθητικά στα εμφυτεύματα. Τα στάδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εφαρμογή της επιεμφυτευματικής αποκατάστασης είναι το στάδιο της αποτύπωσης, το στάδιο κατασκευής του εκμαγείου εργασίας και το στάδιο κατασκευής της επιεμφυτευματικής πρόσθεσης στο εργαστήριο. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτύπωση των εμφυτευμάτων είναι η τεχνική αποτύπωσης και το υλικό αποτύπωσης. Πολλές διαφορετικές τεχνικές και υλικά έχουν μελετηθεί κατά καιρούς , χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη άποψη για την ιδανικότερη επιλογή.

Σκοπός
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η σύγκριση της αποτελεσματικότητας δύο υλικών αποτύπωσης εμφυτευμάτων στην ακρίβεια κατασκευής του εκμαγείου εργασίας. Τα υλικά που συγκρίθηκαν ήταν ο πολυαιθέρας και η σιλικόνη προσθήκης μέσης ρευστότητας , με την τεχνική ανοικτού δισκαρίου σε εμφυτεύματα με εξωτερικό μηχανισμό σύνδεσης.

Υλικά και μέθοδος
Κατασκευάστηκε ένα ορθογώνιο εκμαγείο από εποξική ρητίνη με τρία εμφυτεύματα εξωτερικού τετραγώνου ως εκμαγείο αναφοράς. Η θέση των τριών εμφυτευμάτων καθορίστηκε στο εργαστήριο με ηλεκτρονικό παραλληλογράφο. Τα τρία εμφυτεύματα τοποθετήθηκαν σε σειρά, τα δύο παράλληλα μεταξύ τους και κάθετα σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο και το τελευταίο ακραίο εμφύτευμα θα τοποθετηθεί με κλίση 25ο σε σχέση με τα άλλα δύο. Πάνω σε αυτά τα εμφυτεύματα έγινε χύτευση ενός ενιαίου κοχλιούμενου μεταλλικού σκελετού, όπου και εφαρμόστηκε στα νέα δοκίμια. Ο σχισμοειδής χώρος ανάμεσα στο σκελετό και στα εμφυτευματικά ανάλογα μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία Sheffield.
Για την αποτύπωση του αρχικού δισκαρίου κατασκευάστηκαν δύο ατομικά δισκάρια χώρου από φωτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη, ένα για αποτύπωση με σιλικόνη αθροιστικού τύπου και ένα για αποτύπωση με πολυαιθέρα. Τα υλικά αποτύπωσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πολυαιθέρας μέσης ρευστότητας και σιλικόνη αθροιστικού τύπου μέσης ρευστότητας. Για όλα τα αποτυπώματα εφαρμόστηκε η τεχνική του ανοικτού δισκαρίου. Συνολικά ελέγχθηκαν δέκα δοκίμια, πέντε δοκίμια για τον πολυαιθέρα και πέντε δοκίμια για τη σιλικόνη αθροιστικού τύπου και μελετήθηκαν στο οπτικό μικροσκόπιο όπου ελήφθησαν φωτογραφίες οι οποίες αναλύθηκαν σε λογισμικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αποτελέσματα και συμπεράσματα
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική διαδικασία ανάλυσης διακύμανσης και κατηγορικής παλινδρόμησης. Από τη συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και με βάση τους περιορισμούς που τέθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
1) Ο σχισμοειδής χώρος ανάμεσα στα εμφυτεύματα και την επιεμφυτευματική αποκατάσταση επηρεάζεται από το υλικό αποτύπωσης και διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
2) Ο σχισμοειδής χώρος ήταν μεγαλύτερος όταν είχε γίνει χρήση του πολυαιθέρα μέσης ρευστότητας σε σύγκριση με τη χρήση της σιλικόνης προσθήκης μέσης ρευστότητας.
3)Δε βρέθηκε να υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την ακρίβεια αποτύπωσης, ανάμεσα στα παράλληλα εμφυτεύματα και τα κεκλιμένα εμφυτεύματα.
4) Σε κεκλιμένα εμφυτεύματα με την τεχνική του ανοικτού δισκαρίου, η ακρίβεια αποτύπωσης δεν επηρεάστηκε από το υλικό αποτύπωσης. Όταν αποτυπώθηκαν παράλληλα εμφυτεύματα η ακρίβεια αποτύπωσης επηρεάστηκε από το υλικό αποτύπωσης. Συγκεκριμένα, η αποτύπωση με σιλικόνη προσθήκης μέσης ρευστότητας ήταν πιο μεγάλης ακρίβειας σε σχέση με την αποτύπωση με πολυαιθέρα μέσης ρευστότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εμφυτεύματα, Αποτυπωτικά υλικά, Σχισμοειδής χώρος, Εκμαγείο εργασίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
94
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΠΕΡΓΑΜΟΣ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο