Μελέτη της αλλαγής της θέσης του κονδύλου στην Κροταφογναθική Διάρθρωση με ηλεκτρονικό παντογράφο σε ασυμπτωματικά άτομα, με ή χωρίς παραλειτουργικές έξεις, με τη χρήση πρόσθιου αποπρογραμματιστή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768010 185 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-07
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Διαμαντάτου Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ίλεια Ρούσσου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Στέφανος Κούρτης , Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Ηρακλής Γούσιας , Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της αλλαγής της θέσης του κονδύλου στην Κροταφογναθική Διάρθρωση με ηλεκτρονικό παντογράφο σε ασυμπτωματικά άτομα, με ή χωρίς παραλειτουργικές έξεις, με τη χρήση πρόσθιου αποπρογραμματιστή.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της αλλαγής της θέσης του κονδύλου στην Κροταφογναθική Διάρθρωση με ηλεκτρονικό παντογράφο σε ασυμπτωματικά άτομα, με ή χωρίς παραλειτουργικές έξεις, με τη χρήση πρόσθιου αποπρογραμματιστή.
Περίληψη:
Ο πρόσθιος αποπρογραμματιστής αποτελεί μια συσκευή που επιτυγχάνει τη μυϊκή εξισορρόπηση του στοματογναθικού συστήματος μέσω της απαλειφής των οδοντικών επαφών, τοποθετώντας την κάτω γνάθο σε αρμονική θέση με το μυϊκό υπόβαθρο, τόσο σε υγιή άτομα, όσο και σε άτομα με διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ).
Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να αναλύσει τη διαφοροποίηση της θέσης των κονδύλων της κάτω γνάθου κατά τη χρήση του πρόσθιου αποπρογραμματιστή σε υγιή άτομα με ή χωρίς παραλειτουργικές έξεις σε συνάρτηση του χρόνο, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού παντογράφου. Είκοσι άτομα (ηλικίας 20-23 ετών) με φυσιολογική σύγκλειση χωρίς συμπτώματα στο στοματογναθικό σύστημα, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 10 ατόμων, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι παραλειτουργικής έξης. Με τη χρήση ηλεκτρονικού παντογράφου συγκρίθηκε ο μέσος όρος των μετρήσεων στον τρισδιάστατο χώρο (x, y, z) της μετακίνησης των κονδύλων με την εφαρμογή πρόσθιου αποπρογραμματιστή την 1η μέρα σε διαστήματα 5’, 10’, 15’, 20’ και τη 2η μέρα στα αντίστοιχα διαστήματα, ύστερα από τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p≤0.05) στην επίδραση της χρήσης του πρόσθιου αποπρογραμματιστή στη θέση των κονδύλων την 1η και 2η μέρα μεταξύ των ομάδων. Επομένως, η χρήση του πρόσθιου αποπρογραμματιστή για το διάστημα μιας νύχτας (περίπου 8 ώρες) δεν επιφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό μυϊκή εξισορρόπηση στα άτομα με στοματικές έξεις. Η τάση μεγαλύτερης διαφοροποίησης των τιμών στην ομάδα των έξεων πιθανόν δικαιολογείται από την ύπαρξη μεγαλύτερων μυϊκών συσπάσεων εξαιτίας της παραλειτουργίας. Εντούτοις, απαιτείται περεταίρω διερεύνηση σε μεγαλύτερο αριθμό δείγματος. Τέλος, το γένος των ατόμων δεν αποδείχτηκε παράγοντας διαφοροποίησης των μετρήσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόσθιος αποπρογραμματιστής, Ηλεκτρονικός παντογράφος, Κεντρική σχέση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
117
Αριθμός σελίδων:
195

DrDiamantatou_TELIKO_2018_ok.pdf
13 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.