Προσδιορισμός θέσης κινητού σε εσωτερικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768059 85 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μυλωνάκης Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός θέσης κινητού σε εσωτερικό χώρο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσδιορισμός θέσης κινητού σε εσωτερικό χώρο
Περίληψη:
Τα Indoor Positioning συστήματα έχουν ως στόχο την ακριβή εύρεσης της θέσης ενός χρήστη ή ενός αντικειμένου, ο οποίος βρίσκεται και κινείται εντός κτηρίου. Με βάση αυτή την πληροφορία πραγματοποιούν προκαθορισμένες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η παροχή περιεχομένου στον χρήστη ως συνάρτηση της θέσης του. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προσαρμόζει της πληροφορίες που θα εμφανίζονται στο κινητό τηλέφωνο ενός επισκέπτη κατά την περιήγηση του σε διαφορετικές θεματικές αίθουσες ενός μουσείου.
Για την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων, τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται σε εξωτερικό χώρο έχουν αποδειχθεί, μη επαρκής, εξαιτίας της εξασθένισης και διάχυσης του σήματος από τους τοίχους, την οροφή, την παρεμβολή των ανθρώπινων σωμάτων κλπ. Συνεπώς, στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη-αξιολόγηση διαφόρων πρωτοκόλλων που έχουν προταθεί για τα συγκεκριμένα συστήματα (RFID, BLE, WiFi, Magnetic Field), η καταγραφή των δυνατών μετρήσεων που απορρέουν (time of arrival, RSSI...), και τέλος η ανάλυση των αλγορίθμων του προσδιορισμού της θέσης . Στο πρακτικό κομμάτι, θα αναπτυχθεί και θα αξιολογηθεί ένα σύστημα εντοπισμού θέσης σε εσωτερικό χώρο, ακολουθώντας μια υβριδική προσέγγιση χρησιμοποιώντας WiFi, Magnetic Field.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
προσδιορισμός θέσης, μαγνητικό πεδίο, RSSI, Android, client-server, websocket, django, django-channels
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
33