η υδροστατική πίεση, η άνωση και η πλεύση στη γυμνασιακή εκπαιδευτική διαδικασία - δημιουργία φύλλων εργασίας και πρωτότυπων ιδιοκατασκευών, σε συσχέτιση με την επιστημονική μυθοπλασία και τις σύγχρονες τεχνολογίες ως μια εφαρμογή STEM

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768079 191 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μιχαλόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλκάνης Θεοφ. Γεώργιος
Ομότιμος Καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
η υδροστατική πίεση, η άνωση και η πλεύση στη γυμνασιακή εκπαιδευτική διαδικασία - δημιουργία φύλλων εργασίας και πρωτότυπων ιδιοκατασκευών, σε συσχέτιση με την επιστημονική μυθοπλασία και τις σύγχρονες τεχνολογίες ως μια εφαρμογή STEM
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
η υδροστατική πίεση, η άνωση και η πλεύση στη γυμνασιακή εκπαιδευτική διαδικασία - δημιουργία φύλλων εργασίας και πρωτότυπων ιδιοκατασκευών, σε συσχέτιση με την επιστημονική μυθοπλασία και τις σύγχρονες τεχνολογίες ως μια εφαρμογή STEM
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια προσπάθεια για τους μαθητές της δεύτερης τάξης του γυμνασίου με στόχο την κατανόηση των εννοιών της υδροστατικής πίεσης, της άνωσης και της πλεύσης και εφαρμογής των γνώσεων που αποκομήθηκαν, μέσω της κατασκευής ενός υποβρυχίου. Κυριότερο έναυσμα για το συγγραφέα ήταν η εμπειρικά παρατηρηθείσα δυσκολία των μαθητών να εμβαθύνουν στις προαναφερθείσες έννοιες. Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε ο, καθοδηγούμενος μέσω φύλλων εργασίας, πειραματισμός με τη χρήση απλών και καθημερινών υλικών και ο εμπλουτισμός των φύλλων εργασίας με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Ο τελικός στόχος ήταν η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσω του σχεδιασμού και κατασκευής του υποβρυχίου , η εξοικείωση σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων (problem solving) στα πλαίσια της προσέγγισης STEM και η επαφή με επιπλέον έννοιες όπως το κέντρο μάζας, η συμπιεστότητα των αερίων και η αρχή του Pascal.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Υδροστατική Πίεση, Άνωση, απλά και καθημερινά υλικά, , φύλλα εργασίας, κατασκευή υποβρυχίου, STEM
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
10
Αριθμός σελίδων:
100

Diplomatiki Michalopoulos Vasileios.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.