Ανάλυση δικτύου αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών που σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα με μεθόδους βιοπληροφορικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768103 272 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αμανατίδου Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασιλική Οικονομίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση δικτύου αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών που σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα με μεθόδους βιοπληροφορικής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση δικτύου αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών που σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα με μεθόδους βιοπληροφορικής
Περίληψη:
Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι σήμερα η κύρια αιτία χρόνιων ασθενειών. Στην πράξη υπάρχουν περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι αυτοάνοσων νοσημάτων. Αποτελούν ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα λόγω της χρόνιας φύσης τους, του κόστους υγειονομικής περίθαλψης καθώς και της εμφάνισης τους σε νέους ανθρώπους. Οι τρέχουσες θεραπείες, αν και φαίνονται πολλά υποσχόμενες στη θεραπεία κάποιων αυτοάνοσων νοσημάτων, δεν αντιμετωπίζουν τα θεμελιώδη προβλήματα που είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση και την εξέλιξη τους. Η αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών στην πηγή τους απαιτεί την κατανόηση των μηχανισμών που πυροδοτούν τις διάφορες ανώμαλες ανοσολογικές αντιδράσεις.
Μέσω της έρευνας μας προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στο να περιορίσουμε το πρόβλημα που επικρατεί σχετικά με την έλλειψη γνώσης των μηχανισμών παθογένειας των αυτοάνοσων νοσημάτων και των μεταξύ τους συσχετίσεων, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στα αυτοάνοσα νοσήματα του αίματος και συγκεκριμένα στην κακοήθη αναιμία, στην αυτοάνοση ουδετεροπενία, στην πρωτοπαθή επίκτητη ερυθροκυτταρική απλασία, στην παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία, στην ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα, στο αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο, στην επίκτητη απλαστική αναιμία, στο σύνδρομο αντιφωσφολιπιδίων και στην αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.
Έγινε εφικτή η εύρεση σχετιζόμενων πρωτεϊνών με τα συγκεκριμένα αυτοάνοσα νοσήματα, όπου αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, μέσα από την διερεύνηση των πρωτεϊνικών τους αλληλεπιδράσεων, να δημιουργήσουμε δίκτυα αλληλεπιδράσεων, τα οποία αναλύσαμε και μελετήσαμε. Καταφέραμε μέσω των μεθόδων που ακολουθήσαμε στην πορεία της ερευνητικής μας εργασίας, να προσδιορίσουμε υποψήφιες εμπλεκόμενες πρωτεΐνες στην παθογένεια των ασθενειών αυτών, καθώς επίσης και να ξεχωρίσουμε άλλες σημαντικές πρωτεΐνες, που πιθανόν να έχουν το ρόλο του διαμεσολαβητή στην επικοινωνία των πρωτεϊνών που σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα του αίματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
αυτοάνοσα νοσήματα, κακοήθης αναιμία, αυτοάνοση ουδετεροπενία, πρωτοπαθής επίκτητη ερυθροκυτταρική απλασία, παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία, αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα, αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο, επίκτητη απλαστική αναιμία, σύνδρομο αντιφωσφολιπιδίων, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
126

Amanatidou_thesis.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-06-11.