Συνδετιστική Μοντελοποίηση Ελλειμμάτων της Γλωσσικής Ανάπτυξης σε Βρέφη και Νήπια με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768142 167 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βίνος Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Μουτούσης , Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Πρωτόπαπας, Καθηγητής, Department of Special Needs Education, University of Oslo
Χριστίνα Παπαηλιού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνδετιστική Μοντελοποίηση Ελλειμμάτων της Γλωσσικής Ανάπτυξης σε Βρέφη και Νήπια με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συνδετιστική Μοντελοποίηση Ελλειμμάτων της Γλωσσικής Ανάπτυξης σε Βρέφη και Νήπια με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Περίληψη:
Η παρουσιαζόμενη έρευνα αφορά στην υλοποίηση ενός συνδετιστικού μοντέλου της κοινωνικής-πραγματολογική προσέγγισης στη λεξική μάθηση (Caza & Knott, 2012) έτσι ώστε να ελεγχθεί η βασική υπόθεση ότι με την ελάττωση των επιτυχών επεισοδίων διαμοιραζόμενης προσοχής μεταξύ μητέρας και νηπίου θα αυξηθεί η διαφορά των αποκτημένων λέξεων μεταξύ ουσιαστικών και ρημάτων, όπως παρατηρείται στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Η αναλογία των αντικειμένων προς δράσεις στην υπό παρατήρηση ροή συμβάντων ήταν δομημένη κατάλληλα ώστε να δημιουργηθεί η βασική ασυμμετρία ουσιαστικών-ρημάτων που αφορά στην τυπική λεξική αναπτυξιακή πορεία. Η έρευνα αποτελείται από δύο φάσεις και τρεις τύπους πειραμάτων. Για το ενδογενές κριτήριο επιτυχούς λεξικής μάθησης, στην αρχική φάση διενεργήθηκαν δέκα προσομοιώσεις για κάθε έναν από τους συνδυασμούς των τριών επιπέδων της επικοινωνιακής αξιοπιστίας με τα δύο επίπεδα της –μη-ελεγχόμενης από το φίλτρο ανίχνευσης των επικοινωνιακών προθέσεων του μοντέλου– τυχαίας συσχετιστικής μάθησης, η οποία θεωρείται από κάποιους ερευνητές του χώρου ως ο κυρίαρχος μηχανισμός της γλωσσικής μάθησης στα παιδιά με ΔΑΦ. Οι αρχικές προσομοιώσεις έδειξαν προς το ότι η ελάττωση της αξιοπιστίας των επικοινωνιακών ενεργημάτων δεν οδηγεί σε αυξημένη κατηγορική ασυμμετρία, εντός του αρχικά σχεδιασμένου αριθμού εποχών εκπαίδευσης. Όμως, μία σχετική τάση προς την προβλεπόμενη κατεύθυνση εμφανίστηκε προς το τέλος της εκπαίδευσης, προτείνοντας το ότι περαιτέρω προσομοιώσεις μπορεί να οδηγήσουν στο ξεκαθάρισμα του ζητήματος. Το ίδιο υπέδειξαν και οι πιλοτικές προσομοιώσεις με ρύθμιση του μοντέλου στο να εφαρμόζει μία καθυστερημένη εξασθένηση της υπολειμματικής συσχετιστικής μάθησης. Στα πλαίσια της δεύτερης φάσης των πειραμάτων, και υπό το πνεύμα της εξερευνητικής και κατευθυνόμενης-από-τα-δεδομένα προσέγγισης, διενεργήθηκε, επιπρόσθετα, ένα μεγάλο σύνολο από περισσότερο παρατεταμένες προσομοιώσεις, είκοσι για καθεμία από τις δώδεκα –πλέον– συνθήκες, των οποίων τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την βασική ερευνητική υπόθεση και προσφέρουν σημαντικές διαισθήσεις για τους τρόπους που λειτουργεί η πρώιμη απόκτηση λεξιλογίου στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Γλωσσική Ανάπτυξη, Λεξική Απόκτηση, Συνδετιστικό Μοντέλο, Κοινωνική-Πραγματολογική Θεωρία, Διαμοιραζόμενη Προσοχή, Γλωσσικό Bootstrapping, Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Ασυμμετρία Ουσιαστικών-Ρημάτων, Κατηγορική Ασυμμετρία, Συσχετιστική Μάθηση, Αναπτυξιακή Ψυχογλωσσολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
162
MScThesis_Michael_Vinos_Connectionist Modeling of Language Developmental Impairments in Infants and Toddlers with Autism Spectrum Disorder.pdf (10 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο