Μέτρηση ροής νετρονίων σε ιατρικό γραμμικό επιταχυντή 18MV

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768796 233 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παντελής Καραΐσκος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ίων Σταματελάτος, Ερευνητής Α', ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Παναγιώτης Παπαγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση ροής νετρονίων σε ιατρικό γραμμικό επιταχυντή 18MV
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέτρηση ροής νετρονίων σε ιατρικό γραμμικό επιταχυντή 18MV
Περίληψη:
Στους γραμμικούς επιταχυντές υψηλής ενέργειας (> 10MV) τα νετρόνια παράγονται κυρίως μέσω αλληλεπιδράσεων (γ, n) των φωτονίων με πυρήνες υψηλού ατομικού αριθμού υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα δομικά μέρη της κεφαλής όπως ο στόχος, οι κατευθυντήρες και η θωράκιση της. Αυτά τα νετρόνια πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό θωράκισης του χώρου θεραπείας και του λαβυρίνθου καθώς επίσης αυξάνουν την περιφερειακή δόση της κύριας δέσμης θεραπείας του ασθενούς κατά την ακτινοθεραπεία με δέσμες φωτονίων υψηλών ενεργειών.
Στην παρούσα εργασία επικυρώσαμε την υπόθεση ότι μια γενικευμένη γεωμετρία πηγής νετρονίων που αναπαριστά την κεφαλή επιταχυντή μπορεί να προσομοιώνει επαρκώς την πηγή νετρονίων στην αίθουσα ενός θαλάμου θεραπείας. Η πειραματική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα γραμμικό επιταχυντή Elekta Synergy1 18 MV. Οι μετρήσεις της ροής νετρονίων στο ισόκεντρο του επιταχυντή διεξήχθησαν με τη χρησιμοποίηση μεταλλικών ελασμάτων ενεργοποίησης Au, Co, In και Cu (καλυμμένα με Cd ή μη). Η ενεργότητα των ελασμάτων καθορίστηκε χρησιμοποιώντας έναν βαθμονομημένο ανιχνευτή γερμανίου υψηλής καθαρότητας. Η διαμόρφωση της πηγής νετρονίων και της αίθουσας θεραπείας προσομοιώνεται χρησιμοποιώντας τον κώδικα Monte Carlo MCNP5, αναλύοντας διαφορετικές γεωμετρίες της κεφαλής του επιταχυντή. Το ενεργειακό φάσμα των νετρονίων λήφθηκε από μια αναλυτική σχέση που προέκυψε από τους Tosi et al 1991.
Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων επέτρεψαν να προσδιοριστούν οι μέσες ενεργές διατομές του φάσματος. Το συμπέρασμα ήταν ότι η βέλτιστη γεωμετρία κεφαλής επιταχυντή συνίστατο από μια σημειακή πηγή νετρονίων στο κέντρο ενός σφαιρικού φλοιού αποτελούμενου από βολφράμιο πάχους 10 cm. Η εργασία αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας οικονομικά αποδοτικής γενικής μεθοδολογίας για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού θωρακίσεων των διατάξεων ιατρικών γραμμικών επιταχυντών καθώς και για την προστασία του προσωπικού και των ασθενών κατά την ακτινοθεραπεία με χρήση επιταχυντών υψηλής ενέργειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νετρόνια, Ροή, Επιταχυντής, Προσομοιώσεις, Ελάσματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
75
Papadopoulos Konstantinos Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο