Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768851 199 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κολοτούρα Ιλιάνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρος Ρούσσος, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθανάσιος Πρωτόπαπας,Professor of Department of Special Needs, University of Oslo

Γεώργιος Γεωργίου, Full Professor of Department of Educational Psychology, University of Alberta
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε την αναπτυξιακή πορεία της σχετικής συνεισφοράς των συνιστωσών του έργου RAN - χρόνοι παύσης και άρθρωσης - στην ταχεία κατονομασία και την αναγνωστική ευχέρεια. Μελετήθηκε δείγμα από 299 μαθητές δημοτικού (Α', Γ΄ και Ε' τάξεις), οι οποίοι επιδόθηκαν σε έργα ταχείας σειριακής κατονομασίας: ψηφίων, ζαριών, εικόνων, αριθμολέξεων και λέξεων, καθώς και σε έργα αναγνωστικής ευχέρειας (ακρίβεια και ταχύτητα) λέξεων και ψευδολέξεων. Σκοπός της έρευνας ήταν να ελεγχθεί η υπόθεση της επάλληλης επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία στα έργα RANη επεξεργασία των διαδοχικών ερεθισμάτων αλληλοεπικαλύπτεται χρονικά, καθώς το βλέμμα στρέφεται σε επόμενα ερεθίσματα πριν από την ολοκλήρωση της εκφοράς των προηγουμένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος χρόνος άρθρωσης και παύσης, καθώς και ο συνολικός επίδοσης στα έργα RAN διαφοροποιούνται ανάλογα με το ερέθισμα. Επίσης, διαφοροποιείται ο μέσος χρόνος άρθρωσης και παύσης ανά ηλικία για κάθε ερέθισμα. Η επάλληλη επεξεργασία αναπτυξιακά φαίνεται να επιβεβαιώνεται για κάθε ερέθισμα. Οι καλοί αναγνώστες (πιο σύντομοι χρόνοι άρθρωσης και παύσης) τείνουν να έχουν υψηλή αναγνωστική ευχέρεια (ακρίβεια και ταχύτητα). Τέλος, οι καλοί αναγνώστες τείνουν να έχουν υψηλή αναγνωστική ευχέρεια όλο και πιο έντονα όσο αυξάνεται η ηλικία από την Α' στην Γ' Δημοτικού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
συνιστώσες έργου RAN, χρόνοι παύσης, χρόνοι άρθρωσης, αναγνωστική ευχέρεια.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
29
Αριθμός σελίδων:
76

ΚΟΛΟΤΟΥΡΑ ΙΛΙΑΝΑ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΣΧΕΣΗ RAN ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.