Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768857 76 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κακαρούνα Διονυσία-Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Ρουσσάκης, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κωνσταντίνος Φασούλης, ομότιμος καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Θωμάς Μπαμπάλης, καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια μελέτης και διερεύνησης των εννοιών «Πολυπολιτισμικότητα» και «διαπολιτισμικότητα», και την ένταξη αυτών στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι αρχές, οι μέθοδοι και τα μοντέλα της πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως επίσης και οι εφαρμογές αυτών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται και μια έρευνα στις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται εντός μιας πολυπολιτισμικής τάξης, και πιο ειδικά σε εκείνες τις σχέσεις που αφορούν στα ελληνικά σχολεία σε μια χώρα υποδοχής, τον Καναδά. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι επιδράσεις των ελληνικών σχολείων σε αυτήν τη χώρα, οι φορείς εκπαίδευσης και οι τύποι των εν λόγω ιδρυμάτων. Τέλος, γίνεται μια μελέτη περίπτωσης ενός ελληνικού σχολείου στον Καναδά, και πιο συγκεκριμένα στο Μόντρεαλ.
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικότητα, αρχές – μέθοδοι – μοντέλα πολυπολιτισμική & διαπολιτισμική εκπαίδευση, χώρα υποδοχής, φορείς εκπαίδευσης, ελληνικό σχολείο στον Καναδά
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
6
Αριθμός σελίδων:
75

Διπλωματική Εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.