Επίδραση των ωμέγα - 3 λιπαρών οξέων στην λειτουργικότητα των μεγάλων αρτηριών σε υγιείς καπνιστές

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2768887 72 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Παθολογίας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βερβενιώτης Αλέξιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παπαβασιλείου Αθανάσιος, Kαθηγητής, Iατρική , EΚΠΑ
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Iατρική , EKΠΑ
Φιλιππάτος Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική , ΕΚΠΑ
Βαβουρανάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Ιατρική , ΕΚΠΑ
Σιάσος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική , ΕΚΠΑ
Αγγέλη Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική , ΕΚΠΑ
Σταματελόπουλος Κίμων, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση των ωμέγα - 3 λιπαρών οξέων στην λειτουργικότητα των μεγάλων αρτηριών σε υγιείς καπνιστές
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίδραση των ωμέγα - 3 λιπαρών οξέων στην λειτουργικότητα των μεγάλων αρτηριών σε υγιείς καπνιστές
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το κάπνισμα συνδέεται με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την αρτηριακή σκληρία. Η χορήγηση ω-3 PUFA σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση.
Σκοπός : Αξιολογήσαμε την επίδραση των ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA) στην προκαλούμενη από το κάπνισμα βλάβη της αρτηριακής λειτουργίας.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήσαμε την επίδραση μίας 12 εβδομάδων από του στόματος θεραπεία με 2gr / ημέρα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα σε 20 υγιείς καπνιστές σε τρεις περιπτώσεις (ημέρα 0: βασική, ημέρα 28 και ημέρα 84). Η μελέτη διεξήχθη σε δύο ξεχωριστούςβραχίονες (ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και το εικονικό φάρμακο), σύμφωνα με μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη. Οι μετρήσεις διεξήχθησαν πριν (pSm), αμέσως και 20 λεπτά μετά το κάπνισμα τσιγάρου. Η ενδοθηλιακή λειτουργία εκτιμήθηκε με τη μέτρηση της ενδοθηλιοεξαρτώμενης διαστολής της βραχιονίου αρτηρίας(FMD).Η Καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα σφυγμικού κύματος (PWV) μετρήθηκε ως δείκτης της αορτική σκληρίας και το augmentation index (Aix) ως δείκτης ανακλώμενων κυμάτων. Τα κυκλοφορούντα επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης όγκων-α (TNF-α),τα επίπεδα ορού της ιντερλευκίνης-6 (IL-6) και του αναστολέα του ενεργοποιητή πλασμινογόνου-1 (ΡΑΙ-1) μετρήθηκαν.
Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, τα ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση στις pSm τιμές του FMD (p<0.05) του Aix (p<0.001) και του PWV (p<0.01). Παρά το γεγονός ότι, οξεία κάπνισμα τσιγάρων μείωσε το FMD και προκάλεσε αύξηση των AIX και PWV, με την θεραπεία με ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα αμβλύνθηκε η προκαλούμενη από το κάπνισμα οξεία δυσλειτουργία του FMD (p<0.001) του Aix (p<0.05) και του PWV (p<0.05) και μείωσε σημαντικά τα επίπεδα του TNFα (p<0.05) και IL-6 (ρ = 0.01) και αύξησε τα επίπεδα του ΡΑΙ-1 (p = 0.05).
Συμπεράσματα: Τα Ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα βελτίωσαν την ενδοθηλιακή λειτουργία και τις ελαστικές ιδιότητες του αρτηριακού δέντρου στους υγιείς καπνιστές, με παράλληλη αντιφλεγμονώδη επίδραση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ωμέγα - 3 λιπαρά οξέα, Ενδοθήλιο, Φλεγμονή, Ινοδόλυση, Αγγειακή λειτουργία, Αθηροσκλήρωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
232
Αριθμός σελίδων:
168

Verveniotis Alexios Phd.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.