Άτυπες Στρατηγικές Επίλυσης Προβλημάτων Αναλογικής Σκέψης από Μαθητές Πέμπτης Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2771428 252 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χατζηβασιλείου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Μισαηλίδου, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Μπαραλής, Αναπλ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άτυπες Στρατηγικές Επίλυσης Προβλημάτων Αναλογικής Σκέψης από Μαθητές Πέμπτης Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άτυπες Στρατηγικές Επίλυσης Προβλημάτων Αναλογικής Σκέψης από Μαθητές Πέμπτης Δημοτικού
Περίληψη:
Η πολλαπλασιαστική αναλογική σκέψη αποτελεί θεμέλιο και κορωνίδα της μαθηματικής σκέψης. Αποτελεί κριτήριο της ποιότητας της μαθηματικής σκέψης κατά το τέλος του δημοτικού σχολείου και λυδία λίθο για την απόκτηση νέων γνώσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η φύση της αναλογικής σκέψης είναι τόσο απλή, καθώς βασίζεται σε απλές πολλαπλασιαστικές σχέσεις, όσο και σύνθετη, καθώς ο συνδυασμός των σχέσεων αυτών απαιτεί νοητικές πράξεις σε ένα δεύτερο επίπεδο, το λεγόμενο κατά τον Piaget επίπεδο της τυπικής σκέψης. Όπως κάθε μαθηματική έννοια, έτσι και η αναλογία, αποτελείται από τρία στοιχεία: το διαισθητικό, το αλγοριθμικό και το τυπικό. Το πρώτο αποτελεί τη βάση και το εχέγγυο για τα δύο επόμενα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλει στη μελέτη του διαισθητικού στοιχείου της έννοιας με σκοπό την ενίσχυση του βαθμού κατάκτησης της από τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατάλληλα επιλεγμένα προβλήματα μπορούν να προδιαγράψουν την επιλεγόμενη από τους μαθητές στρατηγική επίλυσης σε τέτοια προβλήματα και να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει τη διδασκαλία του επιλέγοντας προβλήματα που ανταποκρίνονται στον σκοπό του. Συγκεκριμένα, δόθηκε σε 221 μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου ένα ερωτηματολόγιο 15 προβλημάτων «άγνωστης τιμής». Η επίδοση των μαθητών σε αυτά ήταν μέτρια. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν 29 διαφορετικές στρατηγικές επίλυσης (13 σωστές και 16 λανθασμένες στρατηγικές επίλυσης). Επίσης, οι απαντήσεις των μαθητών κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα άτυπης αναλογικής σκέψης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αναλογική σκέψη, πολλαπλασιαστικές σχέσεις, διαισθητικό στοιχείο, στρατηγικές επίλυσης, επίπεδα άτυπης αναλογικής σκέψης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
298

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.