Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την υποστήριξη του μαθητή με δυσλεξία στη σχολική τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2772006 295 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαηλιού Χρυσάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα (Ομότιμη καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Αντωνίου Αλέξανδρος- Σταμάτιος (Επίκουρος καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Συριοπούλου- Δελλή Χριστίνα (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την υποστήριξη του μαθητή με δυσλεξία στη σχολική τάξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την υποστήριξη του μαθητή με δυσλεξία στη σχολική τάξη
Περίληψη:
Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την υποστήριξη του παιδιού με δυσλεξία στη σχολική τάξη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 130 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων οι 67 ήταν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι 63 ήταν εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποσοτική με τη χρήση ερωτηματολογίων. Τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα αυτή ήταν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν γνώσεις σχετικά με τη φύση της δυσλεξίας και συμφωνούν με τις περισσότερες προτάσεις των 8 υποπαραγόντων του εργαλείου έρευνας σχετικά με την υποστήριξη του μαθητή με δυσλεξία στη σχολική τάξη, γεγονός που φανερώνει πως γενικά γνωρίζουν πώς να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν ένα μαθητή με δυσλεξία στο πλαίσιο της τάξης. Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις στις γνώσεις και στις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Λέξεις-κλειδιά:
δυσλεξία, φύση, υποστήριξη του παιδιού με δυσλεξία, γνώσεις, απόψεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
44
Αριθμός σελίδων:
167
Παπαηλιού Χρυσάνθη- Διπλωματική εργασία- Ιούνιος 2018.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο