Δημόσια Διοίκηση και Ηθική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773138 525 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζέρβα Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΤΔΕ ,ΕΚΠΑ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
ΜΠΟΥΦΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ , ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΤΔΕ ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημόσια Διοίκηση και Ηθική
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δημόσια Διοίκηση και Ηθική
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη και η ανάλυση των όρων της Ηθικής και Δεοντολογίας γενικότερα στη Διοίκηση και ειδικότερα στη Δημόσια Διοίκηση.
Επίσης παρουσιάζονται οι ηθικοί κώδικες, ο τρόπος με τον οποίο ιδρύθηκε το πελατειακό κράτος στην Ελλάδα, ο ρόλος της ηθικής και των αξιών στη λήψη των αποφάσεων, τα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και οι ηθικές στάσεις τους, καθώς και ο ρόλος της κουλτούρας μέσα στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.
Περαιτέρω εξετάζεται η διαφθορά γενικότερα και ειδικότερα στο δημόσιο τομέα, οι αιτίες της ,τα αποτελέσματά της, καταγράφονται τα μέτρα καταπολέμησης τόσο της διαφθοράς, όσο και της κακοδιοίκησης και οι λόγοι αναποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης εξαιτίας της διαφθοράς.
Στη συνέχεια αναλύονται η έννοια της διοικητικής δεοντολογίας και οι τρόποι με τους οποίους το ισχύον δίκαιο προσδίδει δεσμευτικότητα στους κανόνες ηθικής συμπεριφοράς της διοίκησης.
Επίσης εξετάζονται οι επιμέρους υποχρεώσεις που βαρύνουν τα διοικητικά όργανα στις συναλλαγές τους με τους πολίτες καθώς και στην εν γένει υπηρεσιακή τους συμπεριφορά, με βάση το Σύνταγμα, τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τον Υπαλληλικό Κώδικα, τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων και τα σχετικά διεθνή κείμενα.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η προσπάθεια για τη βελτίωσή της, η επιχειρηματική ηθική και οι προσεγγίσεις της αποτελούν επίσης αντικείμενα μελέτης αυτής της εργασίας.
Ειδικότερα πραγματοποιείται, εργασία έρευνας και καταγραφής, κατά τη διάρκεια της οποίας περιγράφεται αναλυτικά, η έννοια και εφαρμογή της ηθικής, από τα πρώτα χρόνια της κωδικοποίησης της μέχρι σήμερα και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με την τήρηση ή όχι κωδίκων δεοντολογίας.
Ακόμη, η μελέτη υπεισέρχεται στα μοντέλα ανάληψης ευθύνης, στις μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης τόσο από την άποψη ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες, όσο και ενόψει των δυνατοτήτων έννομης προστασίας του θιγόμενου πολίτη.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εργαζόμενους τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού καταγράφηκε ότι η έλλειψη ηθικής είναι μεγάλο πρόβλημα στο δημόσιο τομέα της Ελλάδας και ότι οι προσωπικές επαφές είναι πολύ σημαντικές κατά τη συναλλαγή τους στο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα είναι διατεθειμένοι να καταγγείλουν περιστατικά ανήθικης συμπεριφοράς-διαφθοράς και θεωρούν ότι τα φαινόμενα αυτά μπορούν να καταπολεμηθούν με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά:
Ηθική και δεοντολογία, κουλτούρα, χρηστή διοίκηση, Κώδικες Δεοντολογίας, Κώδικες Ηθικής, διαφθορά, κακοδιοίκηση, αναποτελεσματικότητα, πελατειακό κράτος, Δημόσια Διοίκηση, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας , Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, επιχειρηματική ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ευθύνη ,έλεγχος, λογοδοσία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
53
Αριθμός σελίδων:
198

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΑντίγραφοΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.