Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: Η συμμετρία στον κόσμο των γεωμετρικών σχημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773179 155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σταύρου Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: Η συμμετρία στον κόσμο των γεωμετρικών σχημάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: Η συμμετρία στον κόσμο των γεωμετρικών σχημάτων
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η δυνατότητα και η σπουδαιότητα της διδακτικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο. Επίσης, παρουσιάζεται μία πρόταση διδασκαλίας της αξονική συμμετρίας - αντανακλάσεις . Η μελέτη έγινε τόσο σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Για τις ανάγκες της ερευνητικής μελέτης σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν δραστηριότητες, οι οποίες εντάχθηκαν σε σχετικό εκπαιδευτικό σενάριο μαζί με άλλες δραστηριότητες του Διαδικτύου και κατάλληλα φύλλα αξιολόγησης.
Το εκπαιδευτικό σενάριο αξιοποιήθηκε σε πειραματική έρευνα με δύο μετρήσεις – πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση – και με χρήση ομάδας ελέγχου. Το δείγμα των δύο ομάδων αποτέλεσαν οι 51 μαθητές των δύο τμημάτων Στ΄ Δημοτικού του 127ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα, είναι πως τα παιδιά της πειραματικής ομάδας μετά τη διδακτική αξιοποίηση εφαρμογών σχεδιασμένων για χρήση με τις νέες τεχνολογίες, παρουσίασαν υψηλότερη βελτίωση στην επίδοσή τους σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθηματικά, Νέες τεχνολογίες, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Συμμετρία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
114

ergasia-teliki-dimitris stavrou.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.