Αντιμετώπιση Ρεαλιστικών Προβλημάτων από μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773182 263 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χεινοπώρου Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Μισαηλίδου, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Μπαραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιμετώπιση Ρεαλιστικών Προβλημάτων από μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αντιμετώπιση Ρεαλιστικών Προβλημάτων από μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού
Περίληψη:
Η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση αποτελεί μια από τις σχετικά σύγχρονες μεθόδους που θεμελιώθηκαν και αναπτύχθηκαν στον τομέα της Διδακτικής των Μαθηματικών και έχει ως σκοπό τη σύνδεση της μαθηματικής γνώσης με τη γνώση που προέρχεται από τα βιώματα και τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής. Αν κάποιος ανατρέξει στη διεθνή βιβλιογραφία θα διαπιστώσει την ύπαρξη πολλών ερευνών γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, κάτι που ωστόσο δεν ισχύει για τα ελληνικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία αυτή παρουσιάζει και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές του Δημοτικού χειρίζονται τα ρεαλιστικά προβλήματα. Η έρευνα που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 130 μαθητών που φοιτούν στη Στ΄ τάξη Δημοτικών Σχολείων της περιοχής της Αθήνας και σκοπός της είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι μαθητές είναι σε θέση να επιλύουν ρεαλιστικά προβλήματα χρησιμοποιώντας γνώσεις που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή. Όπως διαπιστώθηκε στο τέλος της έρευνας, η πλειοψηφία των μαθητών του δείγματος δεν κατάφερε να δώσει ρεαλιστικές απαντήσεις στα προβλήματα που περιλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο έρευνας, αλλά να κάνει χρήση μαθηματικών πράξεων που οδήγησαν σε μη ρεαλιστικές απαντήσεις ή απαντήσεις που περιείχαν ρεαλιστικά στοιχεία• το γεγονός αυτό αποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την αδυναμία συσχέτισης της μαθηματικής και της ρεαλιστικής γνώσης. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δεν ήταν σε θέση να αιτιολογήσει την απάντηση που έδωσε για την επίλυση των προβλημάτων, κάτι που αντικατοπτρίζει την αδυναμία αναστοχασμού του σε σχέση με τη μέθοδο επίλυσης των ρεαλιστικών προβλημάτων, ενώ την ίδια στιγμή διατύπωσε την άποψη πως η επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων είναι δύσκολη, με ορισμένους μαθητές να δηλώνουν σαν αιτία τη μη κατανόηση του νοήματός τους• τέλος, υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις που κατέφυγαν στη χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των ρεαλιστικών προβλημάτων, και ειδικά στη χρήση σχήματος, χωρίς όμως να αποδίδει πάντα ρεαλιστικές απαντήσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ρεαλιστικά προβλήματα, ρεαλιστικές απαντήσεις, επίπεδο δυσκολίας, αιτιολόγηση, νόημα, σχήματα.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
140

ΧΕΙΝΟΠΩΡΟΥ ΔΩΡΑ ΤΕΛΙΚΟ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.