ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2773198 178 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πλεύρη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βρεττός Ιωάννης, Καθηγητής, ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Μπαμπάλης Θωμάς,Αν. Καθηγητής, ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του θέματος της κατάρτισης και εξοικείωσης των γυναικών σε σχέση με τις Νέες Τεχνολογίες. Η πραγμάτωση του θέματος στηρίζεται σε εκτενή ανασκόπηση βιβλιογραφικών πηγών, καθώς και στην καταγραφή των απόψεων ενήλικων γυναικών σχετικά με την επιμόρφωση τους στις Νέες Τεχνολογίες. Αρχικά διερευνάται ο βαθμός εξοικείωσης των γυναικών με την τεχνολογία και στη συνέχεια τα προγράμματα επιμόρφωσης που τυχόν έχουν παρακολουθήσει. Διαπιστώνεται η ανάγκη ποσοτικής αύξησης και ποιοτικής βελτίωσης των προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων γυναικών σε σχέση με τις Νέες Τεχνολογίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Νέες Τεχνολογίες, επιμόρφωση ενηλίκων γυναικών, κατάρτιση, βιβλιογραφικές πηγές, καταγραφή απόψεων, εξοικείωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
123

pdf ANT. (1)εκπαιδευση ενηλικων νεες τεχνολογίες.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.