Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση λαθών ανάγνωσης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα μαθητών Δημοτικού κατά την εκμάθηση των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775067 264 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βεργαδή Χρυσή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυχρόνη Φωτεινή - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας. Μέλος ΔΕΠ.
Ράλλη Ασημίνα - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας. Μέλος ΔΕΠ.
Αντωνίου Φαίη- Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας. Μέλος ΔΕΠ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση λαθών ανάγνωσης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα μαθητών Δημοτικού κατά την εκμάθηση των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση λαθών ανάγνωσης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα μαθητών Δημοτικού κατά την εκμάθηση των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα
Περίληψη:
Το σύστημα γραφής μιας γλώσσας και τα χαρακτηριστικά του παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εκμάθησής της. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μιας γλώσσας είναι το ορθογραφικό βάθος της, δηλαδή η γραφο-φωνημική της αντιστοιχία. Η αγγλική γλώσσα θεωρείται η πλέον αδιαφανής γλώσσα ανάμεσα στα αλφαβητικά συστήματα γραφής ενώ η ελληνική ως μια κατά κύριο λόγο διαφανής γλώσσα. Στόχος της παρούσας εργασία είναι να διερευνήσει αν οι Έλληνες μαθητές οι οποίοι μαθαίνουν τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα συναντούν εμπόδια στην αποκωδικοποίηση και την ευχέρεια ανάγνωσης αγγλικών λέξεων και κειμένου και αν η αδιαφάνεια της αγγλικής διαφοροποιεί με κάποιο τρόπο την επίδοσή τους στην ανάγνωση. Επίσης, διερευνήθηκαν ποιοτικά οι τύποι λαθών που γίνονται συχνότερα, συγκριτικά στις δύο γλώσσες και που αυτή η συχνότητα οφείλεται. Στην έρευνα συμμετείχαν 78 έλληνες μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού οι οποίοι φοιτούσαν σε κέντρα ξένων γλωσσών της Αττικής στα επίπεδα Α1 και Α2. Για την αξιολόγηση χορηγήθηκαν ειδικά διαμορφωμένες δοκιμασίες εκτίμησης της αναγνωστικής ικανότητας στις δύο γλώσσες. Από τα αποτελέσματα προέκυψε σημαντικός ο ρόλος της αδιαφάνειας της αγγλικής γλώσσας στην αναγνωστική ικανότητα των μαθητών. Επίσης, προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες από τις εντός ομάδων αναλύσεις όπως η σημαντική διαφορά στην αναγνωστική ικανότητα μεταξύ των μαθητών των δύο τάξεων του φροντιστηρίου σε αντίθεση με τους μαθητές των τάξεων του σχολείου η διαφορά στην αναγνωστική ικανότητα των οποίων δεν ήταν σημαντική Ωστόσο, παραμένει αναγκαία η δημιουργία ενός σταθμισμένου εργαλείου αξιολόγησης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με πρώτη γλώσσα μια διαφανή γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Εκμάθηση ξένης γλώσσας, αγγλικά, ανάγνωση, Ορθογραφικό βάθος, Ποιοτική ανάλυση λαθών
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
110

«Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση λαθών ανάγνωσης στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα μαθητών Δημοτικού κατά την εκμάθηση των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα»- Βεργαδή Χρυσή.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.