Το σχήμα Toulmin στη διδασκαλία της απόδειξης στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775090 215 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μίχα Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Π. Σπύρου (Επιβλέπων), τ. Αναπλ. Καθηγητή, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το σχήμα Toulmin στη διδασκαλία της απόδειξης στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το σχήμα Toulmin στη διδασκαλία της απόδειξης στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου.
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών ενός νέου διδακτικού εργαλείου για τη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα της γεωμετρίας Α΄ Λυκείου. Ο σχεδιασμός του εργαλείου βασίστηκε στο σχήμα Toulmin και αποτελείται από δύο συμπληρωματικά μέρη τα οποία στοχεύουν τόσο στην ολική εγκυρότητα μιας απόδειξης, όσο και στην τοπική εγκυρότητα των επιχειρημάτων που την αποτελούν. Για τις ανάγκες της έρευνας μελετήθηκε η βιβλιογραφία και οι σχετικές με το σχήμα Toulmin έρευνες στο πλαίσιο της διδακτικής των μαθηματικών και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η ιδιαίτερη δομή του σε σύγκριση με άλλες μεθόδους που έχουν προταθεί για τη διδασκαλία της μαθηματικής απόδειξης στη γεωμετρία. Σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε μια πειραματική διδασκαλία σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου, η οποία έλαβε χώρα σε σχολείο της Αθήνας, ώστε να γνωρίσουν το νέο διδακτικό εργαλείο ως μέσο απόδειξης, αλλά και ως μέσο αξιολόγησης της εγκυρότητας μιας απόδειξης. Διερευνήθηκε η συμβολή του νέου διδακτικού εργαλείου στην αντιμετώπιση των σχετιζόμενων με την απόδειξη δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι είχε θετική συμβολή στην ικανότητα τους να διακρίνουν τα Δεδομένα από τα Ζητούμενα μιας μαθηματικής απόδειξης, στην κατανόηση της δομής που οφείλει να έχει μια έγκυρη απόδειξη, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ των δομικών της στοιχείων. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το προταθέν διδακτικό εργαλείο βοήθησε στην ανάπτυξη μιας αίσθησης «οικονομίας στην απόδειξη», αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη κάποιων επιχειρημάτων στην ολική εγκυρότητα της απόδειξης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σχήμα Toulmin, απόδειξη, Γεωμετρία, Λύκειο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
149

ΤΟ ΣΧΗΜΑ TOULMIN ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. - ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.