Αντιμετώπιση της Επιθετικότητας και του Θυμού των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός,εφαρμογή και αξιολόγηση παρέμβασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775166 139 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαρινοπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γαλανάκη Ευαγγελία,Καθηγήτρια,Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος.καθηγητής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Μπαμπάλης Θωμάς, Αν. καθηγητής ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αντιμετώπιση της Επιθετικότητας και του Θυμού των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός,εφαρμογή και αξιολόγηση παρέμβασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αντιμετώπιση της Επιθετικότητας και του Θυμού των Παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο:Σχεδιασμός,εφαρμογή και αξιολόγηση παρέμβασης
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας παρέμβασης για την αντιμετώπιση του θυμού και της επιθετικότητας των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. Το πρόγραμμα παρέμβασης εφαρμόστηκε σε μαθητές Δ΄Δημοτικού και Στ΄Δημοτικού καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Βασίζεται στα ακόλουθα προγράμματα παρέμβασης και βιωματικές δραστηριότητες. Το Σπίτι των Παιδιών (Κυριακίδου & Φυλακτού, 2006), Τα Φιλαράκια (Ψύλλου & Ζαφειροπούλου, 2012), Πρόγραμμα Ελέγχου των Συγκρούσεων (Τριλίβα & Chimienti, 2008), 205 Βιωματικές Ασκήσεις για Εμψύχωση Ομάδων (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003) και Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης ( Πλωμαρίτου, 2004).
Οι επιμέρους στόχοι της παρέμβασης ήταν : (α) η ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής ικανότητας των παιδιών, (β) η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, (γ) η διαχείριση των συγκρούσεών τους, (δ) η αποδοχή της διαφορετικότητας και η απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. Κατά την εφαρμογή παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής, εικαστικές δημιουργίες, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, κατασκευές, συζητήσεις και φιλοτέχνηση αφισών και καταλόγων.
Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του προγράμματος (α) χορηγήθηκε πριν και μετά την εφαρμογή του η ελληνική προσαρμογή του ερωτηματολογίου "Πόσο αγαπώ το σχολείο μου" (Ladd & Price, 1987) με στόχο την αξιολόγηση της ικανοποίησης του παιδιού από το σχολείο, (β) χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης το ερωτηματολόγιο "Αξιολόγησης του θυμού" ( Μακρή-Μπότσαρη Εύη, 2010) με στόχο την αξιολόγηση της έντασης του θυμού και του τρόπου αντίδρασης κατά τη διάρκεια του θυμού, (γ) διενεργήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με τους μαθητές με στόχο να αξιολογηθούν οι αντιλήψεις τους για την επιθετικότητα στο σχολικό χώρο και (δ) έγινε συμπλήρωση μιας φόρμας εκθέσεων των δώδεκα συναντήσεων για την αποτίμηση κάθε βήματος της παρέμβασης.
Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε την ενίσχυση των συναισθηματικών δεσμών των μαθητών Δ΄και Στ΄Δημοτικού, τη μείωση των περιστατικών βίας και επιθετικότητας και την υιοθέτηση λειτουργικών συμπεριφορών από τα παιδιά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Επιθετικότητα, Θυμός, Σχολική βία, Συγκρούσεις, Πρόγραμμα παρέμβασης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
104

20 6 18 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΤΕΛΙΚΗ (2).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.