Προσδιορισμός της ηλικίας κυήσεως με βάση την ΤΕΡ και το CRL

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775174 150 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαρουδιάς Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαντωνίου Νικόλαος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χρέλιας Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Συριστατίδης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός της ηλικίας κυήσεως με βάση την ΤΕΡ και το CRL
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσδιορισμός της ηλικίας κυήσεως με βάση την ΤΕΡ και το CRL
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο ακριβής προσδιορισμός της ηλικίας κύησης αποτελεί ένα εξαιρετικά σπουδαίο στοιχείο στην διαχείριση μιάς εγκύου, καθώς πολλές κλινικές αποφάσεις κατα την διάρκεια της εγκυμοσύνης βασίζονται στην ηλικία κυήσεως. Η ηλικία της κύησης έχει ιδιαίτερη σημασία σε κυήσεις με οριακή βιωσιμότητα και ωριμότητα, ενώ καθορίζει και το ακριβή χρόνο περάτωσης της κύησης. Η απροσδιόριστη ή αβέβαιη ηλικία κυήσεως έχει συσχετιστεί με αυξημένα ποσοστά περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Ο προσδιορισμός της ηλικίας κυήσεως έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε πολύδυμες κυήσεις, εξαιτίας του μεγαλύτερου ποσοστού περιγεννητικών επιπλοκών όπως ο πρόωρος τοκετός και η ενδομήτρια καθηστέρηση της ανάπτυξης.
Υλικά-Μέθοδος : Μελετήθηκαν 8 ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως PUBMED, WebMD, Wikipedia, ΕΜΒΑSE, American Society of Obstetrics-Gynecology, MedLine, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, British Medical Ultrasound Society. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά, όπως: τελευταία έμμηνος ρύση (ΤΕΡ), κεφαλουραίο μήκος εμβρύου (CRL), ηλικία κύησης, πιθανή ημερομηνία τοκετού, υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου. Από την ανασκόπηση προέκυψαν: 56 βιβλιογραφικές αναφορές (55 αγγλικής και 1 ελληνικής βιβλιογραφίας).
Αποτελέσματα : Σύμφωνα με το ACOG oι μετρήσεις του CRL μέχρι την ηλικία κυήσεως 13/6 προσδιορίζουν την ακριβή ηλικία κυήσεως με μια ακρίβεια της τάξεως +/- 5-7 ημερών. Μετά απο τις 14 0/7 εβδομάδες κυήσεως ή όταν το CRL είναι πάνω απο 84mm η ακρίβεια του CRL για την χρονολόγηση της κυήσεως μειώνεται και συστήνεται η χρήση των υπερηχογραφικών δεικτών του 2ου τριμήνου όπως το BPD. Αν η ΠΗΤ που προκύπτει απο τις υπερηχογραφικές μετρήσεις πριν τις 14 0/7 εβδομάδες διαφέρει πάνω απο 7 ημέρες απο την ΠΗΤ με βάσει την ΤΕΡ τότε τροποποιείται η ΠΗΤ με βάσει τα υπερηχογραφικά δεδομένα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν ότι όλες οι κυήσεις πρέπει να χρονολογούνται με βάσει την πρώτη έγκυρη υπερηχογραφική μέτρηση του CRL και όχι με βάση την ΤΕΡ. Το 2013, οργανώθηκε μία μετανάλυση απο το Napolitano με στόχο την αξιολόγηση των εξισώσεων για το CRL. Από τη διαδικασία προέκυψαν 4 μελέτες που ικανοποιούσαν περισσότερα από 18 από τα 29 κριτήρια ποιότητας. Η χρήση καθεμιάς από τις παραπάνω 4 μελέτες αποδεικνύει ότι, όσο περισσότερα κριτήρια ποιότητας ικανοποιούνται, τόσο λιγότερες διαφορές εμφανίζονται στην εκτίμηση της ηλικίας κύησης. Στη μεθοδολογία είναι απαραίτητη η κοινή συναίνεση, με στόχο την εκτίμηση των πληθυσμιακών διαφορών στη μέτρηση του CRL. Το INTERGROWTH-21ST είναι ένα πολυκεντρικό, πολυεθνικό, πλυθησμιακό σχέδιο που διενεργήθηκε από το 2009 εώς το 2014 σε οκτώ αστικές περιοχές, οκτώ διαφορετικών χωρών. Η INTERGROWTH-21st μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην ιστορία της σύγχρονης μαιευτικής για τον καθορισμό μιας παγκόσμιας εξίσωσης που θα υπολογίζει την ηλικία κυήσεως σε συνάρτηση με το κεφαλουραίο μήκος του εμβρύου.
Συμπεράσματα : Η εκτίμηση της ηλικίας κυήσεως βασιζόμενη αυστηρά σε υπερηχογραφικές μετρήσεις συγκεκριμένων εμβρυικών ανατομικών δομών έχει το μειονέκτημα ότι εξαφανίζει οποιαδήποτε βιολογική ποικιλότητα για μα συγκεκριμένη τιμή του CRL. Μια υπόθεση η οποία φυσικά είναι βιολογικά αδύνατη. Όταν οι υπερηχογραφικές μετρήσεις συμφωνούν με μία αξιόπιστη ΤΕΡ, τότε μικρές διακυμάνσεις στην ηλικία κυήσεως μπορεί να ελλοχεύουν ένα εν γένη συστηματικό λάθος της μέτρησης του CRL. Αντιθέτως, όταν μία αξιόπιστη ΤΕΡ διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τις υπερηχογραφικές μετρήσεις του CRL, αυτό αποτελεί ένδειξη πιθανής διαταραχής της εμβρυικής ανάπτυξης ή υποκείμενης παθολογίας που χρήζει περεταίρω παρακολούθησης. Τέλος, η εκτίμηση της ηλικίας κυήσεως θα πρέπει να αναφέρεται στη γυναίκα ως εκατοστιαία θέση ή ως μια σταθερή απόκλιση από τη μέση τιμή της εκάστοτε μετρήσεως και όχι ως μια συγκεκριμένη τιμή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλικία κυήσεως, ΤΕΡ, Κεφαλουραίο μήκος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
96
Master George's260318[1705].pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο