Η ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775273 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαρίνου Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Επίκουρος καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποτελεί απόπειρα προσέγγισης της σχέσης ανάμεσα σε δύο βασικές παραμέτρους της γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, στο αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των δασκάλων και στις διαφοροποιημένες πρακτικές τους για τους χαρισματικούς μαθητές, αυτούς δηλαδή που διακρίνονται για τις υψηλές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Αφορμή για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτέλεσε το γεγονός ότι οι δύο αυτές εκπαιδευτικές συνιστώσες αναλύονται στη διεθνή αρθρογραφία, διεξοδικά μεν αλλά ανεξάρτητα η μία από την άλλη, ενώ σε μικρό βαθμό έχει διερευνηθεί η μεταξύ τους σχέση αλληλεπίδρασης. Η διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζουν στο γενικό πλαίσιο του μαθήματος καθώς και ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούν μεθόδους και στρατηγικές διαφοροποίησης για τους χαρισματικούς μαθητές είναι οι κύριοι άξονες της εργασίας. Για την διατύπωση μίας τεκμηριωμένης θέσης στα παραπάνω ζητήματα, διανεμήθηκαν αρχικά 234 συνολικά ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορα δημοτικά σχολεία της Αθήνας και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με το λογισμικό SPSS.v.25.0.0. Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι αρκετά ως πολύ αποτελεσματικοί κατά τη διδασκαλία τους με στατιστικά σημαντική υπεροχή των αντρών έναντι των γυναικών σε ζητήματα που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Διαπιστώθηκε επίσης ότι επιλέγεται η εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας από αρκετά έως πολύ για την αποδοτικότερη εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών και μάλιστα περισσότερο ως προς τον γενικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της διδακτέας ύλης παρά στοχεύοντας σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρατηρήθηκε ακόμα στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην αυτοαποτελεσματικότητα και την διαφοροποιημένη διδασκαλία με τη μεταξύ τους θετική συσχέτιση όμως να καταγράφεται από χαμηλή έως μέτρια. Τέλος, η πρότερη εμπειρία διδασκαλίας σε χαρισματικούς μαθητές φαίνεται να επηρεάζει το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι την εφαρμογή διαφοροποιημένων στρατηγικών, ενώ η πεποίθηση για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σε χαρισματικά παιδιά σχετίζεται, τόσο με το γενικό αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας όσο και με την έκταση εφαρμογής διαφοροποιημένων διδακτικών μεθόδων γι’ αυτή την ειδική κατηγορία μαθητών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικοί μαθητές, αυτοαποτελεσματικότητα δασκάλων, διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
161
Αριθμός σελίδων:
120
Διπλωματική εργασία Δήμητρας Μαρίνου.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο