Μαγνητικό πεδίο εκτινάξεων στεμματικής μάζας (CMEs) και η επίδρασή του σε πλανητικές μαγνητόσφαιρες: μέθοδοι και εφαρμογές σε εξωπλανήτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775297 103 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σαμαρά Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νεκτάριος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μαγνητικό πεδίο εκτινάξεων στεμματικής μάζας (CMEs) και η επίδρασή του σε πλανητικές μαγνητόσφαιρες: μέθοδοι και εφαρμογές σε εξωπλανήτες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μαγνητικό πεδίο εκτινάξεων στεμματικής μάζας (CMEs) και η επίδρασή του σε πλανητικές μαγνητόσφαιρες: μέθοδοι και εφαρμογές σε εξωπλανήτες
Περίληψη:
Σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να προτείνει μια μεθοδολογία για την εκτίμηση του ενδεχομένου πλανητικής κατοικησιμότητας για κάθε εξωπλανήτη που βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη ενός αστέρα χαμηλής μάζας της Κύριας Ακολουθίας (ΚΑ), που χαρακτηρίζεται από υπερ-εκλάμψεις. Ενώ η κατοικησιμότητα είναι συνήθως συνάρτηση πολλαπλών παραμέτρων (π.χ του μεγέθους του πλανήτη, της σύνθεσης της ατμόσφαιράς του, της ύπαρξης υγρού ύδατος, της τροχιάς ή της περιστροφικής δυναμικής), η μέθοδος που παρουσιάζεται πρωτίστως εστιάζει στην αστρική δραστηριότητα και τις επιπτώσεις της σε πιθανόν υπάρχουσες πλανητικές μαγνητόσφαιρες που προέρχονται από μαγνητικά πεδία δημιουργούμενα από δραστηριότητα δυναμό στον πλανητικό πυρήνα. Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η μέθοδός μας, χωρίζεται σε δύο επιμέρους περιοχές, ανάλογα με το αν ο μελετούμενος εξωπλανήτης είναι παλιρροϊκά κλειδωμένος ή όχι, στο μητρικό αστέρα. Στην πρώτη περίπτωση, υπολογίζεται ένας λόγος μεταξύ ενός ”υπό συνθήκη” μαγνητικού πεδίου (Beq) και ενός εγγενούς πλανητικού μαγνητικού πεδίου (Bstev). Για τιμές του πηλίκου αυτού μικρότερες της μονάδας, ευνοείται ο σχηματισμός μίας σταθερής ατμόσφαιρας επαρκής να συνδράμει στην ανάπτυξη της επιφανειακής κατοικησιμότητας. Στη δεύτερη περίπτωση (παλιρροϊκά μη κλειδωμένη περιοχή), υπολογίζεται ο λόγος του ”υπό συνθήκη” μαγνητικού πεδίου (Beq) και του γήινου μαγνητικού πεδίου (Bγης), που εμμέσως υπονοεί πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν εξωπλανήτη να διατηρήσει μια ατμόσφαιρα. Για τιμές του λόγου χαμηλότερες από τη μονάδα, υπάρχει ελπίδα για επιφανειακή κατοικησιμότητα, εφόσον το μαγνητικό πεδίο θεωρείται ίσο ή μεγαλύτερο από το γήινο. Αντίθετα, μια τιμή υψηλότερη της μονάδας, δημιουργεί αμφιβολίες για την επιφανειακή κατοικησιμότητα, διότι ακόμη και ένα ισχυρό, γήινο μαγνητικό πεδίο δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει την ατμόσφαιρα του εξωπλανήτη. Και τα δύο πηλίκα που αφορούν τις διαφορετικές περιοχές εφαρμογής της μεθόδου μας, βασίζονται στην παρατηρούμενη αστρική δραστηριότητα του μητρικού αστέρα και υπολογίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεράνουμε αν μια πλανητική μαγνητόσφαιρα συμπιέζεται πέρα από
την απόσταση των δύο πλανητικών ακτίνων (2Rp), μία κρίσιμη τιμή κάτω από την οποία θεωρείται ότι αρχίζουν να λαμβάνουν χώρα φαινόμενα ατμοσφαιρικής διάβρωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Επιφανειακή πλανητική κατοικησιμότητα, παλιρροϊκά κλειδωμένοι εξωπλανήτες, στεμματικές εκτινάξεις μάζας (CMEs), υπερ-εκλάμψεις, κατοικήσιμη ζώνη, ατμοσφαιρική διάβρωση, μαγνητικά πεδία από δυναμό, συμπίεση μαγνητόσφαιρας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
67
Αριθμός σελίδων:
80
ΜεταπτυχιακήΕργασία_ΕυαγγελίαΣαμαρά.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο