Η εξελικτική πορεία του κανονιού/kanun μέσα από μία ιστορική βιβλιογραφική προσέγγιση στο πλαίσιο των εθνών-κρατών Ελλάδας και Τουρκίας και οι πολιτικές της μουσικής υπό το πρίσμα του Τουρκισμού στην περίπτωση της Τουρκίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775312 455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάμπρος Λιάβας, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Αναστάσιος Χάψουλας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Χαρίδημος Σαρρής, Δρ. Εθνομουσικολογίας - Επιβλέπων, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εξελικτική πορεία του κανονιού/kanun μέσα από μία ιστορική βιβλιογραφική προσέγγιση στο πλαίσιο των εθνών-κρατών Ελλάδας και Τουρκίας και οι πολιτικές της μουσικής υπό το πρίσμα του Τουρκισμού στην περίπτωση της Τουρκίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εξελικτική πορεία του κανονιού/kanun μέσα από μία ιστορική βιβλιογραφική προσέγγιση στο πλαίσιο των εθνών-κρατών Ελλάδας και Τουρκίας και οι πολιτικές της μουσικής υπό το πρίσμα του Τουρκισμού στην περίπτωση της Τουρκίας
Περίληψη:
Η προσωπική ενασχόληση του γράφοντος με το κανονάκι από το 1999 κι έπειτα, στάθηκε η αφορμή για την αναζήτηση εκείνων των ιστορικών δεδομένων τα οποία σχετίζονταν με την εξελικτική πορεία του οργάνου. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύνοψη της βιβλιογραφίας γύρω από το θέμα αυτό τόσο σε ό,τι αφορά σε ελληνικές, όσο και σε τουρκικές σχετικές εκδόσεις. Στην πορεία, τη μελέτη μας αυτή συμπλήρωσαν και ποικίλες εκδόσεις της διεθνούς μουσικολογικής έρευνας. Η παραπάνω μελέτη αποτελεί τον πρώτο πυλώνα της εργασίας μας.
Ερευνώντας το συγκεκριμένο αντικείμενο προέκυψε κάτι μη αναμενόμενο: και στις δύο πρώτες περιπτώσεις εντοπίστηκε μία διαφοροποιημένη προβολή συγκεκριμένων ιστορικών δεδομένων και περιόδων σχετικά με την παρουσία και την εξέλιξη του οργάνου. Έπειτα από αυτό, οι αρχικοί στόχοι της εργασίας μας επαναπροσδιορίστηκαν μιας και στο προσκήνιο της έρευνάς μας ήρθε η μελέτη και ο ρόλος του έθνους-κράτους στην επιδίωξη συγκεκριμένων πολιτικών και ιδεολογικών επιδιώξεων οι οποίες αποτελούσαν ένα αδιόρατο πλαίσιο, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν πολλές εκ των προαναφερθέντων εκδόσεων. Λόγω του αντικειμένου της μελέτης μας, σταθήκαμε στις πολιτικές της μουσικής που ακολούθησε το Τουρκικό έθνος-κράτος υπό το πρίσμα του Τουρκισμού, έχοντας ως εκφραστή του τον Τούρκο κοινωνιολόγο Ziya Gökalp κι αυτό αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της εργασίας μας.
Η κριτική ματιά και η μελέτη των δεδομένων που προέκυψαν, έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με την προσέγγιση και τη διαχείριση ζητημάτων του παρελθόντος και τις πολιτικές της μουσικής, με αφορμή τη χρήση των μουσικών οργάνων -όπως το κανονάκι- ως «συμβόλων» και ως «εργαλείων πολιτικών επιδιώξεων». Όλα τα παραπάνω προσφέρουν για πρώτη φορά μία τόσο στοιχειοθετημένη εικόνα για την εξελικτική πορεία και την παρουσία του κανονιού στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα η μελέτη του ιδεολογικού πλαισίου παρουσιάζει με σαφήνεια το ρόλο και τις κατευθύνσεις που ορίζει σε ένα έθνος-κράτος, όπως η Τουρκία, η «ιδεολογία» και οι «πολιτικές επιδιώξεις» της κεντρικής εξουσίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Λέξεις-κλειδιά:
κανονάκι, kanun, εξελικτική πορεία, έθνος-κράτος, Τουρκισμός, Ziya Gökalp
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
86
Αριθμός σελίδων:
67

Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.