Χαρακτηρισμός των υπερυψωμένων στρωματώσεων που ανιχνεύθηκαν κατά την διάρκεια της πειραματικής εκστρατείας Pre-TECT

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775519 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γιαλιτάκη Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιαννακάκη Ελένη, Λέκτορας, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Φλόκα Ελένη, Αναπληρωτής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Αμοιρίδης Βασίλειος, Ερευνητής Α' Βαθμίδας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρακτηρισμός των υπερυψωμένων στρωματώσεων που ανιχνεύθηκαν κατά την διάρκεια της πειραματικής εκστρατείας Pre-TECT
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χαρακτηρισμός των υπερυψωμένων στρωματώσεων που ανιχνεύθηκαν κατά την διάρκεια της πειραματικής εκστρατείας Pre-TECT
Περίληψη:
Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι οι μετρήσεις υπερυψωμένων στρωματώσεων σωματιδίων καπνού, τα οποία προέρχονται από μεγάλης έκτασης πυρκαγιές από την Ευρώπη και τον Καναδά. Οι υπερυψωμένες αυτές στρωματώσεις ανιχνεύθηκαν με το PollyΧT LiDAR του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το σύστημα PollyΧΤ εκπέμπει γραμμικά πολωμένη ακτινοβολία σε τρία μήκη κύματος (355, 532 και 1064 nm) και τα προϊόντα του περιλαμβάνουν κατακόρυφες κατανομές του συντελεστή οπισθοσκέδασης, του συντελεστή εξασθένησης, του λόγου LiDAR, του συντελεστή αποπόλωσης αλλά και του εκθέτη Ångström των αιωρούμενων σωματιδίων. Για τις μετρήσεις που παρουσιάζονται, οι τιμές του γραμμικού συντελεστή αποπόλωσης βρέθηκαν να είναι μεγαλύτερες από τις τυπικές για την περίπτωση του καπνού, ενώ επίσης φαίνεται μια έντονη εξάρτηση της αποπόλωσης από το μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο σκέδασης T-matrix υποθέτοντας σωματίδια διαφορετικού μεγέθους και βαθμού σφαιρικότητας, αλλά και ένα εύρος διαφορετικών τιμών του δείκτη διάθλασης. Συμπεραίνουμε ότι οι παρατηρήσεις του γραμμικού συντελεστή αποπόλωσης αναπαράγονται από το μοντέλο σκέδασης για την υπόθεση σφαιροειδών αλλά όχι για ποιο περίπλοκες δομές. Η ιδιότητα αυτή των σωματιδίων καπνού, μπορεί εν δυνάμει να έχει επίπτωση στον υπολογισμό της επίδρασης τους στην ακτινοβολία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
LiDAR, Καπνός, Αποπόλωση, Σκέδαση, Ακτινοβολία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
96

Διπλωματικη κεφ 1-4_v02 (Autosaved)1.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.