Χαρακτηρισμός και τυποποίηση αιωρούμενων σωματιδίων για χρήση σε μελέτες διακρίβωσης δορυφορικών δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775529 181 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τετόνη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Γιαννακάκη, Λέκτορας, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασίλειος Αμοιρίδης, Ερευνητής Α' Βαθμίδας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Iwona Stachlewska, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρακτηρισμός και τυποποίηση αιωρούμενων σωματιδίων για χρήση σε μελέτες διακρίβωσης δορυφορικών δεδομένων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χαρακτηρισμός και τυποποίηση αιωρούμενων σωματιδίων για χρήση σε μελέτες διακρίβωσης δορυφορικών δεδομένων
Περίληψη:
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, γίνεται εκτεταμένη μελέτη διακρίβωσης των προϊόντων Επιπέδου 2/ Έκδοσης 4.10 του συστήματος Lidar του δορυφόρου Cloud Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations (CALIPSO). Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθούν ατμοσφαιρικές σκηνές χωρίς νέφη του CALIPSO κατά τις υπερπτήσεις αυτού από τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας (ΠΒ), όπου λειτουργούν επίγεια συστήματα Lidar PollyXT. Αφού βρέθηκαν οι κοντινότερες υπερπτήσεις του δορυφόρου από τον κάθε σταθμό, ανακτήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν οι οπτικές ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων. Η σύγκριση των δορυφορικών με τα επίγεια δεδομένα επικεντρώνεται στις κατακόρυφες κατανομές του συντελεστή οπισθοσκέδασης στα 532nmκαι 1064nm φανερώνοντας υποεκτίμηση των ατμοσφαιρικών σκηνών από το σύστημα Lidar του δορυφόρου σε σχέση με τις επίγειες μετρήσεις. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε επιπλέον για την Έκδοση 3 του CALIPSO με σκοπό τον έλεγχο πιθανών βελτιώσεων για την Έκδοση 4.10. Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση των προϊόντων του δορυφόρου για την νέα Έκδοση 4.10, η οποία αγγίζει το 81% τόσο στα 532nm όσο και στα 1064nm, αποδεικνύοντας μικρότερη υποεκτίμηση του δορυφορικού συστήματος Lidar συγκριτικά με την Έκδοση 3 και τις μετρήσεις από τα επίγεια Lidar PollyXT.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
μελέτη διακρίβωσης, συντελεστής οπισθοσκέδασης, CALIPSO, Lidar
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
131

Master_Tetoni.pdf
13 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.