Σύστημα Εξωτερικής Πολιτικής – Πολιτικής Ασφαλείας και Διαχείρισης Κρίσεων στο Πλαισιο της Ευρωπαικής Ένωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775711 278 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καρμπέρης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυρίδων Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και ΕυρωπαΪκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα Εξωτερικής Πολιτικής – Πολιτικής Ασφαλείας και Διαχείρισης Κρίσεων στο Πλαισιο της Ευρωπαικής Ένωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύστημα Εξωτερικής Πολιτικής – Πολιτικής Ασφαλείας και Διαχείρισης Κρίσεων στο Πλαισιο της Ευρωπαικής Ένωσης
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εξέταση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας στη Διαχείριση Κρίσεων Ασφαλείας στο πλαίσιο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ο ιδιαίτερος ρόλος της Ελλάδας. Αναπτύσσεται το ιστορικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θεσμοθετείται το πλαίσιο συνεργασίας, με ιδιαίτερη μνεία στις συνθήκες-σταθμούς που σηματοδότησαν αυτή την ευρωπαϊκή συνεργασία. Έμφαση δίνεται όχι μόνο στις ιστορικές συγκυρίες διαμόρφωσης των συνθηκών, αλλά επιπλέον στις δυνατότητες ανάπτυξης και τις προοπτικές εξέλιξης αυτής της συνεργασίας. Εστίαση γίνεται ειδικότερα στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), καθώς και στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ. Εξετάζεται επιπλέον ο ρόλος της Ελλάδας, τόσο λόγω της κομβικής σημασίας, γεωπολιτικής θέση της, όσο και εξαιτίας της λειτουργίας της ως χώρα υποδοχής μεταναστευτικών ροών. Ευρύτερος σκοπός της διατριβής είναι να προσφέρει μια αποτίμηση εφαρμογής του γενικότερου συστήματος της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής όπως ξεκίνησε να εκφράζεται περιορισμένα σε όλη την ιστορική πορεία της Ένωσης, με ορατή αναβάθμιση του διαδραματιζόμενου ρόλου στη σύγχρονη εποχή και τις, εύκολα προβλέψιμες, προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο ορατό μελλοντικό πλαίσιο, δεδομένου του δυναμικού, γρήγορα εξελισσόμενου γεωπολιτικού πλαισίου, στο οποίο η ΕΕ φιλοδοξεί να αναδεχθεί ως πρωταγωνιστής. Συναφώς σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται σημειολογικά οι μηχανισμοί που η Ένωση έχει οργανώσει προκειμένου να υλοποιήσει τις αντίστοιχες πολιτικές της, οι δυνατότητες αντίδρασης που έχει καθώς και διερευνώνται πιθανές βελτιώσεις αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ΚΕΠΠΑ, ΕΠΑΑ, ΚΠΑΑ, Ρόλος Ελλάδας, Διαχείριση Κρίσεων Ασφαλείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
91

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΝ 18.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.