Η επίδραση του στρες στη διατροφική συμπεριφορά και την αύξηση του σπλαχνικού λίπους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775740 115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σίμος Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κόκκινος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δαρβίρη Χριστίνα, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χρούσος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του στρες στη διατροφική συμπεριφορά και την αύξηση του σπλαχνικού λίπους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση του στρες στη διατροφική συμπεριφορά και την αύξηση του σπλαχνικού λίπους
Περίληψη:
Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί παγκοσμίως και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Μεταξύ των διαφόρων παραγόντων κινδύνου, το στρες φαίνεται να έχει ουσιαστική επίδραση στο αυξημένο σωματικό βάρος, καθώς επιδρά άμεσα στον ψυχικό κόσμο του ατόμου. Ως εκ τούτου, οι παρεμβάσεις διαχείρισης του στρες, ιδιαίτερα οι γνωστικές-συμπεριφορικές, γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Συγκεκριμένα, ο ρόλος της διαχείρισης του στρες σε βιοδείκτες σχετιζόμενους με το στρες και την παχυσαρκία, αλλά και ο ρόλος στους στην αλλαγή διατροφικών συνηθειών έχει ελάχιστα μελετηθεί.
Σκοπός: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρόσφατα εισαχθείσας τεχνικής διαχείρισης του στρες, γνωστής ως «Πυθαγόρεια Αυτογνωσία» (ΠΑ), στους υπέρβαρους / παχύσαρκους ασθενείς.
Μέθοδοι: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη μη τυφλή πειραματική μελέτη 1: 1, με χρήση 49 ασθενών υπέρβαρους / παχύσαρκους. Η ομάδα ελέγχου έλαβε μια εξατομικευμένη ισορροπημένη δίαιτα χαμηλών θερμίδων βασισμένη στη Μεσογειακή Διατροφή και η ομάδα παρέμβασης έλαβε διαιτολόγιο και εκπαιδεύτηκε στην τεχνική της Πυθαγορείου Αυτογνωσίας για 8 εβδομάδες. Οι μετρήσεις περιελάμβαναν δημογραφικά δεδομένα, ανθρωπομετρίες, στρες (αντιληπτό στρες, κορτιζόλη σιέλου), διατροφική συμπεριφορά, τρόπο ζωής, ψυχολογικές διαταραχές και μεταβλητές βιοδεικτών, όπως γλυκόζη νηστείας, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια κλπ. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μικτά γραμμικά μοντέλα προσαρμοσμένα για την ηλικία και το φύλο.
Αποτελέσματα: Το συνολικό δείγμα περιελάμβανε 28 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης (μέση ηλικία 54,7 ± 11,9 ετών, 82,1% γυναίκες) και 21 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου (μέση ηλικία 51,8 ± 11,9 ετών, 76,2% γυναίκες). Οι συμμετέχοντες στην ομάδα παρέμβασης έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση του αντιλαμβανόμενου στρες, της κορτιζόλης 30 λεπτά μετά την αφύπνιση, της περιοχής της κορτιζόλης κάτω από την καμπύλη (AUC), το BMI, το λόγο μέσης προς ισχίο, τη συγκρατημένη, συναισθηματική και εξωτερική διατροφική συμπεριφορά, γλυκόζη νηστείας, LDL, τριγλυκερίδια, HBA1c, και το λίπος κορμού σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η συμμόρφωση στην τεχνική της ΠΑ ήταν αρκετά μεγάλη και δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Συμπεράσματα: Η Πυθαγόρειος Αυτογνωσία φαίνεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο βάρος, το άγχος, τις διατροφικές συμπεριφορές, τους μεταβολικούς βιοδείκτες και τον έλεγχο του σωματικού λίπους. Οι μελλοντικές τυχαιοποιημένες μελέτες θα πρέπει να επεκτείνουν αυτά τα αποτελέσματα με τη χρήση μεγαλύτερων δειγμάτων, μεγαλύτερου χρόνου παρακολούθησης και εκτίμηση της πρόσληψης τροφής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κορτιζόλη, Διατροφική συμπεριφορά, Λίπος, Παχυσαρκία, Στρες, Βάρος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
49

SimosDimitriosMaster.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.