Λόγοι και πολιτικές της Δια Βίου Μάθησης στην 'Ευρώπη της Γνώσης' (2000-2017)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775810 368 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ραδαίου Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής, Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής, Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
Άλμπα-Αντιγόνη Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι και πολιτικές της Δια Βίου Μάθησης στην 'Ευρώπη της Γνώσης' (2000-2017)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Λόγοι και πολιτικές της Δια Βίου Μάθησης στην 'Ευρώπη της Γνώσης' (2000-2017)
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κριτική διερεύνηση του λόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση ως ‘κομβικό σημαίνον’ στην ευρωπαϊκή πολιτική. Επιλέχθηκε ειδικότερα να μελετηθεί ο λόγος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, κατά τη χρονική περίοδο 2000-2017, ως προς δύο κομβικά σημεία του: τις ‘ικανότητες’ και τα ‘προγράμματα’. Για την αποτελεσματικότερη και εις βάθος μελέτη αυτών των εννοιών δίνεται έμφαση στην ανάλυση δύο από τις οκτώ βασικές ικανότητες, όπως αυτές καταγράφηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση: της ψηφιακής ικανότητας και των μεταγνωστικών ικανοτήτων (learning to learn). Από τα προγράμματα επιλέγεται το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Επιπροσθέτως μελετάται η επίδραση που έχει ο λόγος αυτός στη διαμόρφωση του ελληνικού λόγου και της πολιτικής για τη δια βίου μάθηση. Η ερευνητική μέθοδος της μελέτης είναι η «ανάλυση λόγου» και η «ανάλυση περιεχομένου» Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη ΔΒΜ διαφαίνεται μέσα από την ανάλυση των κειμένων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ενώ η αντίστοιχη ελληνική πολιτική μέσω της ανάλυσης των σχετικών νόμων και υπουργικών αποφάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δια Βίου Μάθηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, ικανότητες, ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
212
Αριθμός σελίδων:
341

Ραδαίου Α.-Διπλωματική.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.