Χειρουργική ανατομία της στυτικής λειτουργίας. Ο ρόλος της επικουρικής έσω αιδοιϊκής αρτηρίας και η κλινική της σημασία στις επεμβάσεις ριζικής προστατεκτομής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775903 211 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κατσιμαντάς Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Σκανδαλάκης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Τρουπής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Βασίλειος Πρωτογέρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χειρουργική ανατομία της στυτικής λειτουργίας. Ο ρόλος της επικουρικής έσω αιδοιϊκής αρτηρίας και η κλινική της σημασία στις επεμβάσεις ριζικής προστατεκτομής.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χειρουργική ανατομία της στυτικής λειτουργίας. Ο ρόλος της επικουρικής έσω αιδοιϊκής αρτηρίας και η κλινική της σημασία στις επεμβάσεις ριζικής προστατεκτομής.
Περίληψη:
Η ριζική προστατεκτομή έχει αναδειχθεί ως η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη θεραπεία για τον κλινικά εντοπισμένο προστατικό καρκίνο. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με τις γνώσεις μας για την χειρουργική ανατομική του προστάτη και της στυτικής λειτουργίας, η στυτική δυσλειτουργία μετά την ριζική προστατεκτομή παραμένει σημαντικό πρόβλημα για περισσότερους από τους μισούς ασθενείς.
Η στύση απαιτεί την ακεραιότητα και τη συνεργασία αγγειακών και νευρικών δομών. Η στυτική δυσλειτουργία μετά την ριζική προστατεκτομή μπορεί να οφείλεται σε νευρογενή ή αγγειακά αίτια ή σε συνδυασμό αυτών.
Η επικουρική έσω αιδοιϊκή αρτηρία ίσως συμμετέχει στην αιμάτωση του πέους και για το λόγο αυτό η απολίνωση ή ο τραυματισμός της κατά τη διάρκεια της ριζικής προστατεκτομής για την θεραπεία του προστατικού καρκίνου ίσως επηρεάσει την στυτική λειτουργία του ασθενούς μετεγχειρητικά. Τα τελευταία έτη, πολλοί συγγραφείς παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους σχετικά με την επίπτωση της αρτηρίας σε νεκροτομικές, απεικονιστικές και χειρουργικές μελέτες. Όμως παρατηρείται μεγάλη ασυμφωνία αναφορικά με την επίπτωση της επικουρικής έσω αιδοιϊκής αρτηρίας μεταξύ αυτών.
Με αφορμή την ανάγνωση της εργασίας των Henry και συνεργατών με τίτλο «Παραλλαγές στην Αρτηριακή Παροχή Αίματος του Πέους και η Επικουρική Έσω Αιδοιϊκή Αρτηρία: Μία Μετα-Ανάλυση και Ανασκόπηση των Επιπτώσεών της στην Ριζική Προστατεκτομή» και με βάση την εμπειρία μας στη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, υπογραμμίζονται ορισμένα σημαντικά θέματα. Στη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, είναι δύσκολο να σημειωθεί η έκφυση και η πορεία της επικουρικής έσω αιδοιϊκής αρτηρίας λόγω του στενού χειρουργικού πεδίου, που εντοπίζεται άνωθεν του πυελικού εδάφους. Επίσης, κατά τη ριζική προστατεκτομή το πέος βρίσκεται σε χάλαση και κάποιες επικουρικές έσω αιδοιϊκές αρτηρίες ίσως δεν είναι αναγνωρίσιμες λόγω του μικρού μεγέθους τους, οπότε η εφαρμογή φαρμακευτικώς επαγόμενης στύσης και η χρήση του Doppler υπερηχογραφήματος διεγχειρητικά ίσως συμβάλουν στην αναγνώρισή τους. Τρίτον, η επίδραση της διαφύλαξης της αρτηρίας στην μετεγχειρητική στυτική λειτουργία θα μπορούσε να διευκρινιστεί συγκρίνοντας προ- και μετεγχειρητικές απεικονιστικές εξετάσεις με την εφαρμογή φαρμακευτικώς επαγόμενης στύσης, αναλύοντας διεγχειρητικά δεδομένα και αξιολογώντας την προ- και την μετεγχειρητική στυτική λειτουργία στον ίδιο ασθενή.
Ο όρος «επικουρικός» ή «ανώμαλος» είναι αδόκιμος για μία αρτηρία με τόσο σπουδαίο λειτουργικό ρόλο. Η επίπτωση της επικουρικής έσω αιδοιϊκής αρτηρίας πρέπει να καθοριστεί σε εκτεταμένες και καλά οργανωμένες νεκροτομικές και απεικονιστικές μελέτες με φαρμακευτικώς επαγόμενη στύση, με την συνεργασία έμπειρων χειρουργών. Τέλος, ο όρος «διαφύλαξη της αρτηρίας» πρέπει να διαδοθεί μεταξύ των ουρολόγων δίπλα στον όρο «διαφύλαξη των νεύρων».
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στυτική λειτουργία, Στυτική δυσλειτουργία, Επικουρική έσω αιδοιϊκή αρτηρία, Καρκίνος προστάτη, Ριζική προστατεκτομή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
74
Katsimantas Antonios Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο