Ενήλικες ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες: συσχέτιση της νόσου με τη νοημοσύνη και το μορφωτικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775908 244 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλάκη Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Οικονομίδης Ιγνάτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Φρογουδάκη Αλεξάνδρα, Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο "Αττικόν"
Πολυκανδριώτη Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενήλικες ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες: συσχέτιση της νόσου με τη νοημοσύνη και το μορφωτικό επίπεδο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενήλικες ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες: συσχέτιση της νόσου με τη νοημοσύνη και το μορφωτικό επίπεδο
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι ενήλικες με συγγενείς καρδιοπάθειες είναι ένας μοναδικός πληθυσμός ασθενών και χρειάζονται την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σε ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια, η ψυχική υγεία και η ποιότητα ζωής γίνονται σημαντικά ζητήματα λόγω της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής. Η τρέχουσα βιβλιογραφία παρέχει αντικρουόμενα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση ψυχικής υγείας στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Οι ψυχικές διαταραχές, και ιδιαίτερα οι διαταραχές της διάθεσης και του άγχους, παρουσιάζονται συχνότερα στους ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια.
Σκοπός: Είναι η διερεύνηση της συσχέτισης της βαρύτητας της νόσου, και του αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες έχουν υποβληθεί οι ασθενείς, με την γνωσιακή λειτουργία σε ενήλικες ασθενείς με διαφορετικής βαρύτητας συγγενείς καρδιοπάθειες.
Μεθοδολογία: Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο συγκέντρωσης δεδομένων το ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» της Αθήνας, όπου τα ερωτηματολόγια διαμοιράστηκαν σε 44 ασθενείς του Ιατρείου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων από το Μάρτιο του 2016 έως το Μάιο του 2017. Κατά την συλλογή των ερωτηματολογίων και τη μελέτη τους, διαπιστώθηκε ότι 3 ερωτηματολόγια δεν συμπληρώθηκαν ολόκληρα με αποτέλεσμα να αξιολογηθούν τα 41. Μετρήθηκε επίσης ο δείκτης ευφυΐας των ασθενών αυτών (Intelligence Quotient - IQ)
Αποτελέσματα: Από τους 41 ενήλικες ασθενείς, οι 17 ήταν άνδρες ασθενείς και οι 24 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 30,4 έτη, με τους περισσότερους να έχουν ηλικία 21-25 έτη. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών επιπέδου Ι.Ε.Κ (Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης) 11 ασθενείς και επιπέδου Δ.Ε (απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 11 ασθενείς. Ο μέσος όρος του δείκτη ευφυΐας των ασθενών είναι 94,82 με μεγάλο ποσοστό των ασθενών (20 ασθενείς - 49%) να έχουν χαμηλή ευφυΐα ή να βρίσκονται στους πνευματικά υπολειπόμενους (IQ<90).
Όσον αφορά το ιατρικό ιστορικό των συμμετεχόντων, οι περισσότεροι είχαν συγγενή καρδιοπάθεια μέτριας βαρύτητας (24 ασθενείς) και η λειτουργική τους κλάση κατά NYHA (New York Heart Association) ήταν I (23 ασθενείς). Επίσης, ο μέρος όρος αριθμού των επεμβάσεων ήταν 1 και η μέση ηλικία, όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση είναι οι 12 μήνες.
Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι ο δείκτης ευφυΐας τους, δεν επηρεάζεται από τη βαρύτητα της συγγενούς καρδιοπάθειας και των παρεμβάσεων κατά την παιδική ηλικία. Το IQ συσχετίστηκε με το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών.
Συμπεράσματα: Ο δείκτης ευφυΐας των ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια συσχετίστηκε μόνο με το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα τονίζεται η ανάγκη εστιασμένης και μεθοδικής εκπαίδευσης των ασθενών αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Συγγενής καρδιοπάθεια, Ενήλικες, Ποιότητα ζωής, Συνοδά νοσήματα, Εγκέφαλος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
76

Τελικό Διπλωματικής.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.