Μια σταγόνα οικονομικής της εκπαίδευσης. Τα οικονομικά των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς προ και μετά την οικονομική κρίση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775981 214 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βλαχομήτρος Ελευθέριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής,Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α
Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής,Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α
Δημήτριος Φωτεινός, Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια σταγόνα οικονομικής της εκπαίδευσης. Τα οικονομικά των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς προ και μετά την οικονομική κρίση.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μια σταγόνα οικονομικής της εκπαίδευσης. Τα οικονομικά των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς προ και μετά την οικονομική κρίση.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν στα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) που βρίσκονται χωροταξικά στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Κηφισιάς, λίγο πριν και μετά την οικονομική κρίση του 2010, και συγκεκριμένα στο διάστημα από 1/1/2007 έως και 31/12/2017. Με οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία που αντλήθηκαν από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, αυτοδιοικητικούς οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες της χώρας μας, η έρευνα αυτή θα παρουσιάσει τα οικονομικά στοιχεία των δημόσιων σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Κηφισιάς και θα αποδείξει ότι η χρηματοδότηση του σχολείου παραμένει σε αυστηρά ελεγχόμενο πλαίσιο ανεξάρτητα από την ψήφιση νέων νόμων που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην παρούσα μελέτη κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθηθεί μία από τις τρεις μη αντιδραστικές ερευνητικές μεθόδους, ή αλλιώς διακριτικές μεθόδους ανάλυσης, η ανάλυση υφιστάμενων στατιστικών. Με δεδομένο πως από το 2008 και εντεύθεν οι ελεύθερες οικονομίες της υφηλίου βιώνουν μια παγκόσμια οικονομική κρίση, ήταν επόμενο πως και η ελληνική οικονομία αργά ή γρήγορα θα παρασυρόταν στη δίνη της, δεδομένων των χρόνιων παθογενειών του ελληνικού οικονομικού συστήματος. Η κρίση χτύπησε την Ελλάδα ουσιαστικά το 2010. Τρία μνημόνια υπεγράφησαν, έως το 2015, και οι περικοπές στο χώρο της εκπαίδευσης ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενες με αποκορύφωση τη φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain). Το ότι η εκπαίδευση θεωρήθηκε ως «δημόσιο αγαθό» και το ότι υιοθετήθηκε η άποψη ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται καλύτερα όταν τα παρεχόμενα δημόσια αγαθά τίθενται υπό την επίβλεψη του κράτους, οδήγησαν στην ανάπτυξη της δημόσιας παιδείας στις ανεπτυγμένες χώρες τον 20ο αιώνα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ το 2015, το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν και εξακολουθεί να είναι υπερβολικά συγκεντρωτικό, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική μονάδα να παραμένει έως και σήμερα ο τελικός αποδέκτης των αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη:
1. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται: η Εκπαίδευση και μέσω αυτής το σχολείο ως υποσύστημα του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Ελλάδα καθώς και το συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό σύστημα Διοίκησης της Εκπαίδευσης. Η δημόσια χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης, οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α., τα συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής, η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το κόστος της Εκπαίδευσης, η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην Εκπαίδευση.
2. Στο ερευνητικό μέρος περιλαμβάνεται η μεθοδολογία και η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, τα μέσα συλλογής δεδομένων, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων.
Στο τρίτο μέρος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και πρόταση για τη βελτίωση των οικονομικών σχέσεων εκπαίδευσης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη Βιβλιογραφία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Δήμος Κηφισιάς, οικονομική κρίση, Δημόσια σχολεία, αποκέντρωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
122
Αριθμός σελίδων:
144

διπλωματική Ε.Βλαχομήτρος 23062018.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.