Τα αγγειακά τόξα του παγκρέατος: εμβρυολογία, ανατομία και κλινική σημασία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776068 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λιβάνη Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Π. Σκανδαλάκης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Β. Πρωτογέρου, Αν/τής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Θ. Δεμέστιχα, Επ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα αγγειακά τόξα του παγκρέατος: εμβρυολογία, ανατομία και κλινική σημασία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα αγγειακά τόξα του παγκρέατος: εμβρυολογία, ανατομία και κλινική σημασία
Περίληψη:
Το πάγκρεας εντοπίζεται σε μια δυσπρόσιτη περιοχή, και σε στενή επαφή με τα μεγάλα αγγεία της κοιλιάς. Παρουσιάζει επιπλέον ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αιμάτωση, με ομοιόμορφη κατανομή μέσω των αγγειακών τόξων. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η εμβρυολογία του παγκρέατος, που είναι αλληλένδετη με την εμβρυολογία των εξωηπατικών χοληφόρων και του δωδεκαδακτύλου. Η εμβρυολογία των αγγείων του παρουσιάζεται στο γενικότερο πλαίσιο της εμβρυολογίας των μεγάλων αγγειακών κλάδων της κοιλιάς, και σε αντιστοιχία με την περιοχή του παγκρέατος την οποία αρδεύουν. Στο δεύτερο μέρος γίνεται λεπτομερής περιγραφή των αρτηριακών κλάδων του παγκρέατος. Το σύστημα των αγγειακών τόξων αποτελεί το θέμα του τρίτου μέρους, ενώ στο τέταρτο μέρος συζητούνται οι δυνατότητες που δίνουν οι σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης στην προεγχειρητική χαρτογράφηση των αγγείων του παγκρέατος και τον σχεδιασμό μιας επέμβασης. Οι διάφορες θεωρίες διάκρισης του παγκρέατος σε τμήματα, και η εφαρμογή τους στις χειρουργικές εκτομές, καθώς και στοιχεία Χειρουργικής Ανατομίας θεμελιώδους σημασίας στις επεμβάσεις αυτές αναλύονται εν συντομία στη συνέχεια. Τέλος, η σημασία των αγγειακών τόξων στην επιτυχία ή στην ανάπτυξη επιπλοκών μετά από κάποια επέμβαση αποτελεί το θέμα του έβδομου μέρους. Στη βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση, η θεματολογία και οι πληροφορίες της διεθνούς βιβλιογραφίας αναπτύσσονται επαγωγικά: τα δεδομένα που παρουσιάζονται σε κάθε κεφάλαιο είναι απαραίτητα για την κατανόηση των δεδομένων στα επόμενα μέρη. Έτσι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν και εδραιωθούν ως γνώση, βοηθώντας τον κλινικό γιατρό να κατανοήσει ένα δύσκολο και απαιτητικό πεδίο της χειρουργικής, και να εφαρμόσει στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά στην πράξη, εκτελώντας μια ασφαλή και επιτυχημένη επέμβαση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πάγκρεας, Αρτηριακά τόξα, Οργανικά τμήματα παγκρέατος, Τμηματεκτομή παγκρέατος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
98
Anastasia Livani Master.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο