Επαγγελματική εξουθένωση: ζήτημα εργασιακού άγχους και μόνο;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776105 313 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσουκαλά Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τριμελής Επιτροπή:
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ (Επιβλέπων)
Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Φωτεινός, Επίκουρος Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επαγγελματική εξουθένωση: ζήτημα εργασιακού άγχους και μόνο;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επαγγελματική εξουθένωση: ζήτημα εργασιακού άγχους και μόνο;
Περίληψη:
Η εργασία επιχείρησε να εντοπίσει τα επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, προσπάθησε να προσδιορίσει της πηγές εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών, αλλά και να αναδείξει για πρώτη φορά ερευνητικά τις άρρητες πηγές, εργασιακού και μη, άγχους τους. Ειδικότερα, επιχείρησε να αναζητήσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων άγχους των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους εξουθένωσης, καθώς και διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και ως προς τους παράγοντες που τους προκαλούν άγχος. Το δείγμα αποτέλεσαν 292 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας (Ν = 109) και Δευτεροβάθμιας (Ν = 183) εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, αποτελούμενο από τρία τμήματα: το Ερωτηματολόγιο Πηγών Συναισθηματικής Έντασης (Άγχους) των Εκπαιδευτικών, το Ερωτηματολόγιο Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Εκπαιδευτικών (MBI-ES) και μια κλίμακα δημογραφικών στοιχείων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μέτρια επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης, με τους πρωτοβάθμιους να βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους από τους δευτεροβάθμιους. Ως σημαντικότερη πηγή εργασιακού άγχους για τους εκπαιδευτικούς αναδείχθηκε ο ανεπαρκής μισθός, ενώ μεταξύ των άρρητων πηγών, εργασιακού και μη, άγχους τους, η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η επαγγελματική εξουθένωση φάνηκε να συσχετίζεται με τους παράγοντες άγχους των εκπαιδευτικών, με τη συναισθηματική εξάντληση να είναι η μόνη διάσταση που συσχετίζεται θετικά με όλους τους παράγοντες. Τέλος, παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τη σοβαρότητα εμφάνισης ορισμένων μόνο παραγόντων άγχους μεταξύ των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
εργασιακό άγχος εκπαιδευτικών, πηγές εργασιακού άγχους εκπαιδευτικών, άρρητες πηγές άγχους εκπαιδευτικών, επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιοι εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθμιοι εκπαιδευτικοί
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
237
Διπλωματική Εργασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο