Τα μοντέλα επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1975 και η επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα τν σχολικών μονάδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776165 174 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-10
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μεταξοπούλου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα ΘΕΠΑΕΕ, Φ.Π.Ψ
Πασιάς Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ
Φωτεινός Δημήτριος, επίκουρος κηθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα μοντέλα επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1975 και η επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα τν σχολικών μονάδων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα μοντέλα επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1975 και η επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων
Περίληψη:
Σε ένα γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως το ελληνικό, με έντονο το φαινόμενο της πολυνομίας από το 1975 και μετά , οι σχέσεις ανάμεσα στα μέρη του συστήματος και κυρίως ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές εκφράζονται ως σχέσεις εξουσίας με προσκόλληση στην τήρηση των κανόνων, την έλλειψη συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος και ως κίνητρα έχουν εξωτερικές ανταμοιβές (μισθοί, βαθμοί, προαγωγές, υποτροφίες),(Ανδρέου κ΄ Παπακωνσταντίνου,1994).Το πλαίσιο αυτό, παρά τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις φάσεις κατά τις οποίες αμφισβητήθηκε στη βάση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας, ποτέ δεν απέκτησε θεσμική μορφή παρά αφομοιώθηκε έντεχνα από τις διάφορες κυβερνήσεις και μετατέθηκε από τη σύγκρουση στην διαπραγμάτευση.(ό. π.).
Σήμερα, στο 2018, ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, εστιάζοντας όλο και περισσότερο στις σχολικές μας μονάδες όπου συντελείται η γνωστική, πολιτισμική και κοινωνική προετοιμασία για το νέο πολίτη και την συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι (Μπρίνια, 2008). Σημαντικό βήμα στην προετοιμασία αυτή αποτελεί η σύνδεση της αποτελεσματικότητας με την επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συνοψίζεται στην ικανότητα των διευθυντικών στελεχών να εφαρμόσουν στη διοίκηση τους τις αρχές αυτές.(ό. π.).Εδώ όμως αναδύεται και το ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται αυτή η ικανότητα των διευθυντών και κατά πόσο η επιλογή τους αυτή διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων που αναλαμβάνουν.
Αναλυτικότερα, στην ιστορική επισκόπηση που επιχειρείται αρχικά στην παρούσα μελέτη, θίγεται ο ρόλος του Διευθυντή σε σχέση με την ποιότητα της ηγεσίας του και συγκεκριμένα η προσοχή εστιάζεται στις δύο πρόσφατες κρίσεις για την επιλογή διευθυντών και την επίδρασή τους στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η επιλογή αυτή στη συνέχεια εξετάζεται σε συνάρτηση με την σχολική αποτελεσματικότητα, ως σημείο αναφοράς για την πορεία του σχολείου του μέλλοντος στη χώρα μας.
Τέλος, η διερεύνηση της άποψης για τη σχέση αποτελεσματικότητας σχολικών μονάδων και επιλογής διευθυντικών στελεχών με βασικό εργαλείο τις συνεντεύξεις διευθυντών Β/μιας Εκπαίδευσης, οδηγεί σε αναστοχασμό και νέα ερωτήματα ως έναυσμα για περαιτέρω ερευνητική ενασχόληση σχετικά με τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα μιας αποτίμησης του έργου των σχολικών μονάδων από τις ίδιες, σε σχέση πάντα με το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο όπου λειτουργούν.
Σε αυτή την αποτίμηση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η άποψη των κοινωνικών φορέων της κάθε εκπαιδευτικής περιοχής, μέσα από διαδικασίες που αναδεικνύουν αμφίδρομα την εμπιστοσύνη και την καλή προαίρεση μεταξύ πολιτικού συστήματος και κοινωνίας, με στόχο την ποιοτικότερη εκπαίδευση των πολιτών, ως μια έμπρακτη θεσμικά και θεμιτή κοινωνικά αντιμετώπιση των εντεινόμενων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εξουσία, σχολική αποτελεσματικότητα, ποιότητα ηγεσίας, επιλογή διευθυντικών στελεχών, αποτίμηση έργου σχολικών μονάδων.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
90
Αριθμός σελίδων:
186
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο