Διοίκηση και Ηγεσία της Εκπαίδευσης. Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμβολή του Διευθυντή στην Επαγγελματική τους Ανάπτυξη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776195 200 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δεληγιάννη Αρτεμησία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγητής κ. Γεώργιος Πασιάς, Φ.Π.Ψ.
Καθηγητής κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Φ.Π.Ψ.
Επίκουρη Καθηγήτρια κα Άλμπα - Αντιγόνη Παπακωνσταντίνου, Φ.Π.Ψ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διοίκηση και Ηγεσία της Εκπαίδευσης. Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμβολή του Διευθυντή στην Επαγγελματική τους Ανάπτυξη.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διοίκηση και Ηγεσία της Εκπαίδευσης. Απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμβολή του Διευθυντή στην Επαγγελματική τους Ανάπτυξη.
Περίληψη:
Οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης καθιστούν εμφανές, ότι νέα μετέωρα-σημαίνοντα αναδύονται απρόσμενα στο προσκήνιο μετατρέποντας δραστικά το ευρύτερο συγκείμενο και προβάλλοντας αδήριτη την ανάγκη αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού θεσμού και συμφωνίας του με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αυξημένων ικανοτήτων των μαθητών και αυξημένων προσόντων των εκπαιδευτικών. Με βάση την παραδοχή, ότι πλέον στο χώρο της Εκπαίδευσης έχουν υπεισέλθει νέες έννοιες από τον τομέα της οικονομίας, όπως «ανταγωνιστικότητα, δείκτες και κριτήρια αναφοράς, μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι στόχοι, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, επιτελεστικότητα, νέο πλαίσιο προσόντων, διασφάλιση ποιότητας, συνεχής επικαιροποίηση γνώσεων» αναδύεται επιτακτική η ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, διεύρυνσης των δεξιοτήτων τους και συνεχούς πιστοποίησης των νέων ικανοτήτων τους. Βασικός άξονας, επομένως, της μελέτης αυτής θα είναι η προσπάθεια κριτικής ανάγνωσης και η απόπειρα αποκωδικοποίησης του όρου Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών, καθώς και η διερεύνηση της συμβολής του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε αυτήν. Απώτερος σκοπός είναι να καταστεί σαφής η αναγκαιότητα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και να σκιαγραφηθεί η συμβολή της Διοίκησης/Ηγεσίας στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας που καλείται να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός, της ταυτότητας ενός εκπαιδευτικού ώριμου, υποψιασμένου, ευέλικτου, αποτελεσματικού, απασχολήσιμου, ανοικτού στην αξιολόγηση και στον έλεγχο και ασφαλώς, συνεχώς εξελισσόμενου. Κομβικός άξονας του μετασχηματισμού αυτού αναδεικνύεται ο διευθυντής/ηγέτης, καθώς καλείται με το όραμα, την προσωπική του δέσμευση, τις διοικητικές και οργανωτικές του ικανότητες και τη σαφή στοχοθεσία να υιοθετήσει το κατάλληλο μοντέλο ηγεσίας προκειμένου να μετασχηματίσει τη σχολική μονάδα σε ζωντανό οργανισμό μάθησης με έμφαση στον εκπαιδευτικό και την επαγγελματική του ανάπτυξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
: επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, ηγεσία, όραμα, αποτελεσματικότητα, μετασχηματιστικός και συμμετοχικός ηγέτης.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
191
Αριθμός σελίδων:
387

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 2018.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.