Καλλιέργεια Νοηματοδότησης Χωρικών εννοιών μαθητών Δημοτικού με την αξιοποίηση συνδυασμού ψηφιακών αναπαραστάσεων και ρομποτικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776221 160 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκρέκα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυνηγός Χρόνης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Φιλοσοφική σχολή , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Λάτση Μαρία, Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καλλιέργεια Νοηματοδότησης Χωρικών εννοιών μαθητών Δημοτικού με την αξιοποίηση συνδυασμού ψηφιακών αναπαραστάσεων και ρομποτικής.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καλλιέργεια Νοηματοδότησης Χωρικών εννοιών μαθητών Δημοτικού με την αξιοποίηση συνδυασμού ψηφιακών αναπαραστάσεων και ρομποτικής.
Περίληψη:
Η προβληματική από την οποία αφορμάται η παρούσα έρευνα αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητες στη γεωμετρία οι οποίες έχουν αποδοθεί τόσο στην απουσία σύνδεσης της σχολικής γεωμετρίας με τις χωρικές πτυχές του θέματος (Battista and Clements (1988, σελ. 11, οπ. αναφ. στο Jones & Mooney, 2003, σελ. 12), όσο και στο είδος αλλά και το περιορισμένο αριθμό αναπαραστάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία της (Makina, 2010).
Με βάση τη παραπάνω προβληματική, για την παρούσα έρευνα, σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο στο οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν με διαφορετικά εργαλεία το ψηφιακό περιβάλλον τρισδιάστατης γεωμετρίας MachineLab Turtlewolrlds (MaLT) από τα οποία παρέχονται διαφορετικές αναπαραστάσεις για το ίδιο γεωμετρικό αντικείμενο, ενώ κατά την αλληλεπίδραση αυτή προσανατολίζουν οντότητες στο χώρο ενεργοποιώντας τις χωρικές τους δεξιότητες. Σε πρώτη φάση, χρησιμοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον τρισδιάστατης γεωμετρίας MachineLab Turtlewolrlds (MaLT) στο οποίο κατευθύνουν μια οντότητα στο τριασδιάστατο χώρο ώστε να σχεδιάσει με το ίχνος της ένα κύβο. Στη συνέχεια κατασκευάζουν με το κιτ ρομποτικής Lego NXT Mindstorms 2.0 ένα σχεδιαστικό εργαλείο τύπου CNC με δύο κάθετους άξονες κίνησης και το προγραμματίζουν, ώστε να σχεδιάζει σε ένα χαρτόνι αναπτύγματα στερεών. Οι μαθητές κόβουν τα σχέδια που προκύπτουν και τα τυλίγουν κατάλληλα ώστε να δημιουργήσουν φυσικά στερεά μοντέλα. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στηρίχθηκε θεωρητικά από τη κατασκευαστική θεωρία, τη Θεωρία της Δραστηριότητας και τις αρχές της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης.
Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία, ενεργοποιούν τις χωρικές τους δεξιότητες, διευκολύνοντας έτσι τη γεωμετρική τους κατανόηση. Τα ερευνητικά ερωτήματα της ερευνας αφορούν το είδος των χωρικών δεξιοτήτων που ενεργοποιούν οι μαθητές ενώ χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία και αλληλεπιδρούν με διαφορετικά συστήματα αναπαράστασης κάθε φορά, τα χαρακτηριστικά κάθε εργαλείου που ευνοούν την ενεργοποίηση αντίστοιχων δεξιοτήτων, και τον τρόπο με τον οποίο η ενεργοποίηση αυτών των δεξιοτήτων επηρεάζει τη δημιουργία νοημάτων από τους μαθητές σχετικά με γεωμετρικές έννοιες που αφορούν τα στερεά σώματα.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως οι μαθητές υλοποίησαν δεξιοτητες χωρικού προσανατολισμού και χωρικής απεικόνισης κατά την αλληλεπίδραση τόσο με το περιβάλλον τρισδιάστατης γεωμετρίας όσο και με το ρομπότ που συναρμολόγησαν, οι οποίες ευνόησαν την επίλυση προβληματων και την καλλιεργεια νοηματοδότησης γεωμετρικών εννοιων. Επιπλέον η χρήση των εργαλείων ευνοησε τη συνεχή μετάβαση μεταξυ διαφορετικών αναπαραστάσεων για το ίδιο γεωμετρικό αντικείμενο.
Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για τη μελέτη της ενεργοποίησης χωρικών δεξιοτητων με το συνδυασμό ψηφιακών αναπαραστασεων και ρομποτικής σε άλλες ηλικίες και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την δημιουργία πρόσθετων αναπαραστάσεων από τους μαθητές με στόχο τη διερεύνηση του είδους των αναπαραστάσεων των οποίων ο συνδυασμός μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να επιλύσουν προβλήματα και νοηματοδοτήσουν σχετικά με μαθηματικές έννοιες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
χωρική απεικόνιση, χωρικός προσανατολισμός, Γεωμετρία, ψηφιακό περιβάλλον τρισδιάστατης γεωμετρίας, robotics, έρευνα σχεδιασμού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
130

ΓΚΡΕΚΑ_Διπλωματική εργασία.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.