Άγχος και κατάθλιψη ασθενών με αναφερόμενο θωρακικό άλγος μη καρδιακής αιτιολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776227 95 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χανιάς Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φώτος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Μπροκαλάκη - Πανανουδάκη Ηρώ, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Καλοκαιρινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άγχος και κατάθλιψη ασθενών με αναφερόμενο θωρακικό άλγος μη καρδιακής αιτιολογίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άγχος και κατάθλιψη ασθενών με αναφερόμενο θωρακικό άλγος μη καρδιακής αιτιολογίας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το θωρακικό άλγος αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια αναζήτησης υπηρεσιών υγείας. Σε πολλές περιπτώσεις το θωρακικό άλγος είναι μη καρδιακής αιτιολογίας και σχετίζεται με την ύπαρξη ψυχοπαθολογίας.
Σκοπός: Η εκτίμηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης ασθενών που προσέρχονται στο ΤΕΠ με αναφερόμενο θωρακικό άλγος μη καρδιακής αιτιολογίας.
Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη ήταν συγχρονική και συμμετείχαν 56 ασθενείς με θωρακικό άλγος μη καρδιακής αιτιολογίας, οι οποίοι προσήλθαν στο ΤΕΠ γενικού νοσοκομείου της Αττικής από το Δεκέμβριο του 2017 έως και τον Απρίλιο του 2018. Η εκτίμηση του άγχους και της κατάθλιψης των ασθενών έγινε με τη χρήση της κλίμακας HADS. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε έλεγχο Mann-Whitney, το έλεγχο Kruskal-Wallis και το συντελεστή συσχέτισης του Spearman. Το αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 0,05. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το IBM SPSS 20.0.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 44,4 (±15,4) έτη, με την πλειοψηφία (58,9%) να είναι άντρες. Η βαθμολογία της υποκλίμακας άγχους (HADS-Α) έδειξε ότι 55,3% των ασθενών εμφάνιζαν άγχος, ενώ από την υποκλίμακα της κατάθλιψης (HADS-D) φάνηκε ότι 44,6% είχαν κατάθλιψη. Ως προς τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχε μέτρια συμπτωματολογία για το άγχος (25%) και ήπια για την
69
κατάθλιψη (23,2%). Η ύπαρξη άγχους σχετίστηκε θετικά, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, με το γυναικείο φύλο (p=0,002), το χρονικό διάστημα από την πρώτη εμφάνιση του θωρακικού άλγους (p=0,001) και τον αριθμό των επισκέψεων στο Τ.Ε.Π για θωρακικό άλγος το τελευταίο έτος (p=0,004). Αντίθετα, βρέθηκε αρνητική σχέση με το ύψος (p<0,013) και το βάρος (p=0,048). Αναφορικά με την κατάθλιψη προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική σχέση με το γυναικείο φύλο (p=0,002), το χρονικό διάστημα από την πρώτη εμφάνιση του θωρακικού άλγους (p<0,001), τον αριθμό των επισκέψεων στο Τ.Ε.Π (p<0,001) και τον αριθμό των παιδιών (p=0,014). Αντίθετα, βρέθηκε αρνητική σχέση με το ύψος (p<0,001) και το βάρος (p=0,036).
Συμπεράσματα: Περίπου οι μισοί ασθενείς που προσέρχονται στο ΤΕΠ με θωρακικό άλγος μη καρδιακής αιτιολογίας εμφανίζουν άγχος ή κατάθλιψη. Οι επαγγελματίες υγείας, ανάμεσά τους και οι νοσηλευτές, οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη πιθανότητα ύπαρξης ψυχοπαθολογίας σε αυτούς τους ασθενείς και να διενεργούν τον ενδεδειγμένο διαγνωστικό έλεγχο, ώστε να αποφασίζεται η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Θωρακικό άλγος μη καρδιακής αιτιολογίας, Άγχος, Κατάθλιψη, Τμήμα επειγόντων περιστατικών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
82

Chanias Athanasios-master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.