Η τοπογραφική ανατομική των ινών της οπτικής ακτινοβολίας σε σχέση με την οροφή και το έδαφος του τριγώνου της πλάγιας κοιλίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776416 135 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κουτσαρνάκης Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Π. Σκανδαλάκης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Θ.Τρουπής, Αν.Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Α.Μαζαράκης, Αν.Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η τοπογραφική ανατομική των ινών της οπτικής ακτινοβολίας σε σχέση με την οροφή και το έδαφος του τριγώνου της πλάγιας κοιλίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η τοπογραφική ανατομική των ινών της οπτικής ακτινοβολίας σε σχέση με την οροφή και το έδαφος του τριγώνου της πλάγιας κοιλίας
Περίληψη:
Σκοπός: Η τοπογραφική ανατομικη των ινών της οπτικής ακτινοβολίας σε σχέση με την οροφή και το έδαφος του τριγώνου των κοιλιών παραμένει ακόμη ασαφής στη διεθνή βιβλιογραφία. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η παραπάνω συσχέτιση με τη τεχνική του διαχωρισμού της λευκής ουσίας.
Υλικό και μέθοδοι: Στην μελέτη συμπεριλήφθησαν τριανταπέντε (35) φυσιολογικά εγκεφαλικά ημισφαίρια μονιμοποιημένα σε φορμαλδεύδη και τριάντα (30) τομές μαγνητικής τομογραφίας εστιασμένες στο επίπεδο του τριγώνου της πλαγιας κοιλιας. Η τοπογραφική ανατομική της οπτικής ακτινοβολίας σε σχέση με την οροφή και το έδαφος του τριγώνου μελετήθηκε σε δεκαπέντε (15) ημισφαίρια αντίστοιχα μέσω εντοπισμένων παρασκευών των εγκεφαλικών ινών υπό το μικροσκόπιο. Στα εναπομείναντα 5 ημισφαίρια μελετήθηκε η κατεύθυνση της παράπλευρης αύλακας σε σχέση με το έδαφος του τριγώνου. Επιπλέον, η κατέυθυνση της παράπλευρης αύλακας εκτιμήθηκε σε τριάντα (30) διαφορετικές μαγνητικές τομογραφίες.
Αποτελέσματα: Η οροφή του τριγώνου της πλαγίας κοιλίας στερείται ινών οπτικής ακτινοβολίας σε όλα τα ημισφαίρια που μελετήθηκαν, ενώ το έδαφος του τριγώνου περιέχει οπτικές ίνες στο πλάγιο –έξω τμήμα του. Επιπρόσθετα, η κατεύθυνση της διαβρεγμάτιας άυλακας παρατηρήθηκε ότι οδηγεί στην οροφή του τριγώνου σεβόμενη την οπτική οδό, ενώ η κατεύθυνσης της παράπλευρης αύλακας βρέθηκε να οδηγεί στο πλάγιο τμήμα του τριγώνου ή εκτός της κοιλίας στο 88% των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα να βλάπτονται ίνες της οπτικής ακτινοβολίας.
Συμπέρασμα: Οι νευροχειρουργικές προσπελάσεις προς το τρίγωνο των πλαγίων κοιλιών θα πρέπει να σχεδιάζονται έπειτα απο λεππτομερές προεγχειρητικό πλάνο και αποτελεσματική χρήση διεγχειρητικής πλοήγησης έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η νοσηρότητα του ασθενούς και να βελτιστοποιείται το χειρουργικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη είναι η σημασία της λεπτομερούς ανατομικής γνώσης σε όλη την παραπάνω διαδικασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εγκέφαλος, Ανατομία, Λευκή ουσία, Οπτική ακτινοβολία, Κοιλιακό σύστημα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
28
Koutsarnakis Christos Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο