Ανίχνευση ραδιομολύνσεων εργαζομένων στην πυρηνική ιατρική με μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776606 352 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κατραμάδα Ηλέκτρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλέφ-Εζρά Τζων, Καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κουρκουμέλης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής, Ιατρική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ποτηριάδης Κωνσταντίνος, Ειδικός λειτουργικός επιστήμονας, ΕΕΑΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση ραδιομολύνσεων εργαζομένων στην πυρηνική ιατρική με μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανίχνευση ραδιομολύνσεων εργαζομένων στην πυρηνική ιατρική με μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2017–Μάρτιος 2018 η εσωτερική ραδιομόλυνση δεκατριών εργαζομένων (οχτώ άνδρες και πέντε γυναίκες) στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του ΠΓΝΙ, με χρήση του Μετρητή Ολόσωμης Ακτινοβολίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Εντοπίσθηκαν ραδιομολύνσεις που σχετίζονται μόνο με τη χρήση ραδιομαφάρμακων περιέχουν 99mTc και 131Ι και εκτιμήθηκε η ακτινική επιβάρυνση λόγω πρόσληψης. Οι υπολογισμοί δεσμευθείσας ενεργού δόσης, με βάση τις μετρήσεις, έγιναν με τρεις τρόπους, αναλυτικά με χρήση των συντελεστών της αναφοράς ICRP 68 και με χρήση των λογισμικών MONDAL.3 και IMBA. Δεδομένου ότι στην καθημερινή κλινική ρουτίνα δεν υπάρχουν πλήρεις πληροφορίες για τον τρόπο και τη χρονική στιγμή πρόσληψης, έγιναν ορισμένες παραδοχές που συνήθως οδηγούσαν σε υπερεκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης των εργαζομένων.
Βρέθηκε ότι στους εργαζόμενους που μελετήθηκαν η ετήσια δεσμευθείσα ενεργός δόση εσωτερικής ακτινοβόλησης με 99mTc ήταν της τάξης των μερικών δεκάδων μSv, εφόσον τηρόντουσαν τα συστηνόμενα μέτρα ακτινοπροστασίας, ενώ στο 131Ι ήταν υψηλότερες. Κάνοντας χρήση των δυσμενέστερων υποθέσεων βρέθηκαν ετήσιες δεσμευθείσες ενεργές δόσεις περίπου 1 mSv σε ορισμένους από τους εργαζόμενους του ΠΓΝΙ. Αν όμως λάβουμε υπόψη την συμβολή του 214Pb που επηρεάζει τη μέτρηση 131Ι, οι δεσμευθείσες ενεργές δόσεις δεν ξεπερνούσαν το 0.5 mSv στους περισσότερους εργαζόμενους και σε μόνο σε ένα πλησίασε το 1 mSv ετησίως. Επίσης βρέθηκε ότι στη συλλογική ενεργό δόση οι εσωτερικές ραδιομολύνσεις αφορούν το 1/4 αυτής, ενώ τα υπόλοιπα 3/4 οφείλονται στην εξωτερική ακτινοβόληση.
Επιπλέον μελετήθηκε η ενεργότητα στο σώμα των εργαζομένων με τα φυσικά ραδιοϊσότοπα 40Κ και 214Bi και οι διαφορές τους ανά φύλο. Το κάλιο, που ποσοτικοποιείται μέσω του 40Κ που εκπέμπει ακτινοβολία–γ, έχει μεγάλη βιολογική σημασία και αποτελεί δείκτη της ποσότητας άλιπης μάζας σώματος. Βρέθηκε ότι η ολόσωμη ποσότητα καλίου στους άνδρες ήταν υψηλότερη από αυτή στις γυναίκες. Το 214Bi, όπως και ο 214Pb αποτελεί τμήμα της σειράς αποδιέγερσης του 226Ra και βρίσκονται στον αέρα λόγω του θυγατρικού του 222Rn και εισέρχονται στον οργανισμό μέσω εισπνοής. Για την ολόσωμη και ειδική ενεργότητα 214Bi στο σώμα των εξεταζομένων δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα.
Συμπερασματικά, δεν βρέθηκαν απρόσμενα αποτελέσματα και σύμφωνα με την παρούσα εργασία δεν απαιτείται η συστηματική δοσιμέτρηση των εργαζομένων του ΠΓΝΙ που συμμετείχαν στην μελέτη με βάση τον τρέχοντα φόρτο εργασίας και τα μέτρα ακτινοπροστασίας, που θεωρούνται επαρκή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ραδιομολύνσεις, Εσωτερική δοσιμετρία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
204
Ilektra Katramada Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο